Συνεργασίες της ΕΜΥ

Συμμετοχή της ΕΜΥ σε επιστημονικά προγράμματα και διεθνείς οργανισμούς.

  • Το 1949 η ΕΜΥ γίνεται μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν σήμερα 182 κράτη.
  • Το 1973 γίνεται μέλος του Ευρωπαικού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων στο οποίο συμμετέχουν 30 κράτη και έχει έδρα το Reading (Μεγ. Βρετανία).
  • Το 1986 γίνεται μέλος του Ευρωπαικού Οργανισμού για την εκμετάλλευση των μετεωρολογικών δορυφόρων (EUMETSAT) και συμμετέχουν 21 κράτη.
  • Το 1995 συμμετέχει στο Δίκτυο Μετεωρολογικών Υπηρεσιών καθώς και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας.