Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • CAgM-Commission for Agricultural Meteorology/WMO

  • WAMIS-World Agrometeorological Information Service

  • INSAM-International Society for Agricultural Meteorology

  • Drought Management Centre for Southeastern Europe