Η πρόγνωση για τον χειμώνα 2019-2020

Παν. Σκριμιζέας (panagiotis.skrimizeas@hnms.gr)
Διεύθυνση Μεθόδων Πρόγνωσης, Έρευνας και Μετεωρολογικών Μοντέλων

Παρουσιάζονται και σχολιάζονται, για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2019, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2020, οι αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές των γεωδυναμικών υψών στα 500hPaκαι τηςθερμοκρασίας στα 2m, έτσι όπως αυτές προκύπτουν τόσο από το μακροπρόθεσμο μοντέλο του ECMWF, όσο και από τοσύστημα πολλαπλών μοντέλων (C3S multi-modelsystem). Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι από την υπηρεσία C3S (Copernicus) και μπορούν να αναζητηθούν μαζί και με τα αποτελέσματα όλων των μοντέλων και των παραμέτρων που υλοποιούν το C3S multi-modelsystem στην ιστοσελίδα https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/.

Η πρόγνωση του ECMWF για τον ερχόμενο χειμώνα (3-monthaverage), με αρχικές τιμές της 01/11/2019

Στον χάρτη με τις αποκλίσεις των γεωδυναμικών υψών στα 500hPa παρατηρούμε τα χαμηλότερα ύψη στον βόρειο στον Ατλαντικό που συνδέονται με πιθανώς εντονότερη κυκλωνική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή, και τα μεγαλύτερα ύψη στην Ευρώπη (με εξαίρεση την σκανδιναβική χερσόνησο και την Μεγ. Βρετανία) που συνδέονται με υψηλές πιέσεις. Πρόκειται για τυπική περίπτωση positive NAO (North Atlantic Oscillation). Αυτό γενικά σημαίνει θερμότερες συνθήκες για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, καθώς η ροή του αέρα στην Ευρώπη θα είναι κυρίως δυτική - νοτιοδυτική, μεταφέροντας σχετικά θερμές και υγρές αέριες μάζες από τις περιοχές του Ατλαντικού και της Μεσογείου.

Στην πρόγνωση της απόκλισης της θερμοκρασίας, παρατηρούμε θερμότερες αέριες μάζες στις περιοχές όπου, με βάση τους προηγούμενους χάρτες, αναμένονται υψηλότερες πιέσεις.

Η πρόγνωση του C3S multi-modelsystem για τον ερχόμενο χειμώνα (3-monthaverage), με αρχικές τιμές της 01/11/2019

ΤοC3S multi-modelsystem, παρουσιάζει μια σχετικά παρόμοια εικόνα με το ECMWF στις αποκλίσεις των γεωδυναμικών υψών στα 500hPa, με σχετικά μεγαλύτερα όμως ύψη και στη περιοχή της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούν στην παρουσία θετικής βορειοατλαντικής ταλάντωσης (positive NAO - North Atlantic Oscillation).

Στο χάρτη με τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας, αυτές είναι γενικά θετικές σε όλη την Ευρώπη με τις θερμότερες αέριες μάζες να εντοπίζονται στα βορειοανατολικά.

Συνοψίζοντας, για την Ευρώπη, τόσο το μοντέλο του ECMWF, όσο και τοC3S multi-modelsystem, εκτιμούν ένα γενικά ηπιότερο χειμώνα.

Επισημαίνεται όμως ότι αυτές οι προγνώσεις αποτελούν μια μέση εικόνα του τριμήνου Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τις κανονικές. Θα μπορούσε όμως να σημαίνει ότι σημαντικά κύματα ψύχους, συνοδευόμενα από ψυχρά μέτωπα και χιονοπτώσεις, μπορεί να εναλλάσσονται με θερμά διαστήματα, με τέτοιο όμως τρόπο, που το τελικό αποτέλεσμα να δείξει όντως ένα ήπιο χειμώνα. Η διαφορά, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ότι θα παρατηρηθούν οι μισές ημέρες με παγετό από ότι συνήθως. Βέβαια, και στις δυο περιπτώσεις τα μοντέλα θα έχουν επαληθευτεί.

Σε κάθε περίπτωση οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη, ότι το αποτέλεσμά τους θα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου αναφοράς τους (40 – 60%), σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απορριπτικά, αποκλείοντας την προοπτική βελτίωσής τους.

Από τη θέση αυτή, ανά τρίμηνο τουλάχιστον, θα γίνεται παρουσίαση των αντίστοιχων εποχικών προγνώσεων, εμπλουτίζοντας την μελλοντικά με περισσότερες παραμέτρους, αλλά και με αποτελέσματα άλλων κέντρων. Παράλληλα θα είναι διαθέσιμη και η σχετική αξιολόγηση όσον αφορά τον ελληνικό χώρο.