Υποπτέραρχος Ανδρέας Κυριακίδης

Ο Υποπτέραρχος Ανδρέας Κυριακίδης υπήρξε ο κύριος και ουσιαστικός οργανωτής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1900. Σπούδασε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, από την οποία αποφοίτησε το 1920 ως Σημαιοφόρος του Βασιλικού Ναυτικού. Το 1928 στέλνεται από το Βασιλικό Ναυτικό στην Εθνική Μετεωρολογική Σχολή της Γαλλίας για σπουδές στην Μετεωρολογία. Την περίοδο 1930-1931 με διαταγή του Υπουργείου Ναυτικών αναλαμβάνει να οργανώσει την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Αεροπορίας (μετέπειτα ΕΜΥ). Το 1933 μετατάσσεται στην Πολεμική Αεροπορία με τον βαθμό του Επισμηναγού.

Έντονη υπήρξε η δραστηριότητά του στο εξωτερικό. Από το 1933 μέχρι το 1939 υπήρξε αντιπρόσωπος της Ελλάδος σε όλα τα διεθνή συνέδρια, επιτροπές και συνόδους αεροπορικής και συνοπτικής μετεωρολογίας.

Κατά την διάρκεια του Β' ΠΠ παρείχε πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα των πληροφοριών προς τους συμμάχους, γεγονός που του ανεγνωρίσθη και του απενεμήθη το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας.

Το 1945 αναλαμβάνει Διοικητής της ΕΜΥ και το 1947 σε διεθνή διαγωνισμό εκλέγεται Υπαρχηγός της Διεθνούς Μετεωρολογικής Οργάνωσης παραμένοντας σε αυτή την θέση μέχρι τον Δεκέμβριο του 1951. Πριν αναλάβει την νέα του θέση αποστρατεύεται με τον βαθμό του Υποπτεράρχου. Το 1951 αναλαμβάνει Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Δίδαξε Μετεωρολογία στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στην Σχολή Αεροπορίας, στην Μετεωρολογική Σχολή της ΕΜΥ και σε πληρώματα της Πολιτικής Αεροπορίας. Αξιόλογο υπήρξε και το συγγραφικό του έργο καλύπτοντας θέματα ναυτικής, αεροπορικής και γενικής μετεωρολογίας καθώς και θέματα που αφορούν την οργάνωση των μετεωρολογικών υπηρεσιών. Ο Ανδρέας Κυριακίδης απεβίωσε το 1970 στην Αθήνα.

Η ΕΜΥ τιμώντας την προσωπικότητα του Υποπτεράρχου Ανδρέα Κυριακίδη έχει δώσει το όνομά του στο Αμφιθέατρο της Υπηρεσίας.