Γωνιά Νεολαίας WMO

Για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) αναγγέλλει την έναρξη ενός νέου προγράμματος για παιδιά και εφήβους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και έναν εκπαιδευτικό ιστοχώρο για τη νεολαία.

Η "γωνιά νεολαίας" δίνει πρόσβαση στη βασική μετεωρολογική και υδρολογική επιστήμη και επιδιώκει να κινήσει το ενδιαφέρον των νέων γενεών για αυτά τα θέματα μέσω εύκολα κατανοητού κειμένου, που συνοδεύεται από ιστορίες, βίντεο, παιχνίδια, πειράματα...

Επίσης σύντομα θα δημοσιευθεί ένα μικρό βιβλίο για τους εφήβους. Η "γωνιά νεολαίας" του WMO (διαθέσιμη προς το παρόν στα αγγλικά μόνο) είναι προσιτή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: public.wmo.int/youth