Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΜΠΟΥΤ

ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ