Πρόγνωση θάλασσας

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

ΓΚΑΜΠΕΣ

ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ