Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑ