Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ