Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας της ΕΜΥ για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης της Ναυτιλίας

Η ΕΜΥ τηρώντας τους διεθνείς κανονισμούς από το 2015 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSI) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS). Για το λόγω αυτό έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008