Εικόνα Radar: 16.05.2019 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-05-21 15:00