Εικόνα Radar: 12.06.2019 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-06-20 07:30