Εικόνα Radar: 13.06.2019 04:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-19 11:00