Εικόνα Radar: 14.08.2019 17:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-12-12 19:30