Εικόνα Radar: 22.09.2019 14:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-22 14:30