ΕΛΕΓΧΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  1. Βαρόμετρο Υδραργυρικό
  2. Βαρόμετρο Μεταλλικό
  3. Αυτογραφικά όργανα
  4. Ηλεκτρικό ανεμόμετρο
  5. Λοιπά συμβατικά όργανα