Τιμοκατάλογος τελικού κόστους μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών

Πίνακας Α

Μετεωρολογικά δεδομένα επιφανείας και ανώτερης ατμόσφαιρας

Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 SYNOP 0,06 Έκαστο (*)
2 SHIP 0,06 Έκαστο (*)
3 TEMP 0,006 Έκαστο (*)
4 PILOT 0,006 Έκαστο (*)

(*) Εάν επιλεγούν μεμονωμένες παράμετροι του SYNOP, SHIP, TEMP ή PILOT (αποκωδικοποιημένες), τότε κάθε παράμετρος κοστολογείται στο 35% της τιμής του αντίστοιχου μηνύματος. Τα συνοπτικά των κύριων συνοπτικών ωρών (0600, 1200, 1800UTC) δεν χρεώνονται για τους 22 κύριους συνοπτικούς σταθμούς της χώρας που έχουν δηλωθεί στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.


Πίνακας Β

Κλιματικά δεδομένα

Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Για κάθε στοιχείο 0,036 Εκάστη παράμετρος
2 Τυποποιημένοι πίνακες 4,80 Έκαστος

Πίνακας Γ

Μετεωρολογικά προϊόντα τοπικών αριθμητικών μοντέλων καιρού

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μία παράμετρος, μια στάθμη, συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (19Ε, 42Ν, 30Ε, 34Ν) και για τις συνολικά διαθέσιμες προγνωστικές ώρες ενός τρεξίματος του μοντέλου 0,84 Σε μορφή Grib αρχείου ή άλλη μορφή (1)
2 Χρονοσειρά μέχρι έξι (6) παραμέτρων (ανά τρίωρο ή λιγότερο) για τις συνολικά διαθέσιμες προγνωστικές ώρες ενός τρεξίματος του μοντέλου και για συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο 0,24 Ανά προϊόν
3 Χάρτες πρόγνωσης πιθανότητας. Μία παράμετρος, μια στάθμη, συγκεκριμένο όριο τιμής της παραμέτρους, συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (19Ε, 42Ν, 30Ε, 34Ν) και για τις συνολικά διαθέσιμες προγνωστικές ώρες ενός τρεξίματος του μοντέλου 0,84 Σε μορφή Grib αρχείου ή άλλη μορφή (1)

(1) Για γεωγραφικές περιοχές μεγαλύτερες ή μικρότερες το κόστος υπολογίζεται αναλογικά, χωρίς όμως το τελικό το κόστος που προκύπτει να υπερβαίνει το διπλάσιο ή να υπολείπεται του μισού της αρχικής αξίας των 0.50€


Πίνακας Δ

Προγνώσεις καιρού

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Τοπική πρόγνωση κατά παραγγελία μίας μετεωρολογικής παραμέτρου 1,20 Πρώτο 24ωρο
0,72 Κάθε επόμενο 24ωρο
2 Πρόγνωση θαλάσσιας διαδρομής 4,80 Τρίωρης διάρκειας
3 Τοπική ή περιοχική πρόγνωση καιρού κατά παραγγελία 6,00 Πρώτο 24ωρο
3,60 Κάθε επόμενο 24ωρο

Πίνακας Ε

Μετεωρολογικά προϊόντα αρχείου

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αντίγραφα προγνώσεων 0,96 Έκαστο
2 Αντίγραφα χαρτών με σύμβολα καιρού ή καταχωρημένες μετρήσεις 1,20 Έκαστο

Πίνακας ΣΤ

Δεδομένα και προϊόντα μετεωρολογικών RADAR, ανιχνευτών ηλεκτρικών εκκενώσεων και μετεωρολογικών δορυφόρων

Α/Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Εικόνα ενός RADAR 0,48 Εκάστη
2 Σύνθετη εικόνα δικτύου RADAR 0,96 Εκάστη
3 Εικόνα από το δίκτυο των ανιχνευτών ηλεκτρικών εκκενώσεων 0,36 Εκάστη
4 Επεξεργασμένη εικόνα μετεωρολογικού δορυφόρου 2,40 Εκάστη

Πίνακας Ζ

Πιστοποιητικά κλιματικών παραμέτρων

Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Κλιματικών παραμέτρων ανά μετεωρολογικό σταθμό 3,60 Για τον υπολογισμό του ολικού κόστους συνυπολογίζεται και το κόστος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα Β

Πίνακας Η

Πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών

Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Πιστοποιητικό μιας μόνο μετεωρολογικής παραμέτρου για περιοχή μικρότερη ή ίση νομού ή για θαλάσσια περιοχή μικρότερη ή ίση περιοχής του δελτίου ναυτιλίας ΕΜΥ 6,60 Πρώτο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
4,20 Κάθε επόμενο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
2 Πιστοποιητικό καιρού μιας μόνο μετεωρολογικής παραμέτρου για γεωγραφικό διαμέρισμα 9,00 Ανά 12ωρο ή κλάσμα αυτού
5,40 Κάθε επόμενο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
3 Πιστοποιητικό καιρού για περιοχή μικρότερη ή ίση νομού ή για θαλάσσια περιοχή μικρότερη ή ίση περιοχής του δελτίου ναυτιλίας ΕΜΥ 10,20 Πρώτο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
6,00 Κάθε επόμενο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
4 Πιστοποιητικό καιρού για γεωγραφικό διαμέρισμα 14,40 Πρώτο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
8,40 Κάθε επόμενο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
5 Πιστοποιητικό καιρού για ολόκληρη τη χώρα (γενική διατύπωση) 24,00 Πρώτο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
14,40 Κάθε επόμενο 12ωρο ή κλάσμα αυτού
6 Πιστοποιητικό καιρού κατά μήκος αεροπορικής διαδρομής (Εντός Ελλάδας) 19,20 Ανά 6ωρο ή κλάσμα αυτού
7 Πιστοποιητικό καιρού για αεροπορικό ατύχημα ή ζημιές αεροσκαφών που έγιναν στο FIR Αθηνών 36,00 Έκαστο