ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAL 040420Z VRB03KT 9999 SCT025 03/02 Q1013=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EPWA 040430Z 01011KT 9999 FEW012 M01/M03 Q1018 NOSIG=