ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGMK 101100Z 1012/1021 VRB05KT 9999 FEW010 SCT030 TEMPO 1015/1018 18008KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

UUWW 101100Z 12006MPS 6000 -SN NSC M11/M13 Q1025 R06/490337NOSIG=