ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGBL 010620Z 00000KT CAVOK 10/08 Q1016 RMK BKN200=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EPWA 010630Z 28005KT 0800 0550W R33/0900D FZFG OVC001 M05/M05 Q1004 TEMPO 0500 FZFG=