ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSY 191020Z 04008KT 9999 FEW020 BKN035 07/M03 Q1032 RMK SCT080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LOWW 191020Z 13011KT CAVOK 03/M02 Q1029 NOSIG=