ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGPZ 021700Z 0218/0318 12010KT 9999 FEW018TCU BKN025 BKN080 PROB30 TEMPO 0218/0221 5000 RA PROB40 TEMPO 0306/0315 5000 RA FEW018TCU BKN025 BKN080 PROB30 TEMPO 0306/0312 5000 TSRA FEW010 FEW018CB BKN025 BKN080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LCLK 021800Z 31006KT CAVOK 15/12 Q1019 NOSIG=