ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGMK 040500Z 0406/0415 36018KT 9999 FEW018=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EKCH 040520Z 35006KT 320V110 9999 OVC014 03/01 Q1016 NOSIG=