ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGSM 041400Z 0415/0424 18010KT 9999 FEW018 SCT025 TEMPO 0415/0421 5000 RA FEW012 FEW018TCU BKN025 PROB40 TEMPO 0415/0421 3000 TSRA SCT012 FEW016CB BKN020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

UUWW 041600Z 25002MPS 9999 FEW036 M07/M10 Q1008 R19/420242 NOSIG=