ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGHI 010500Z 0106/0115 21012KT 9999 SCT030 TEMPO 0106/0115 21015G25KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EKCH 010720Z 01010KT 9999 BKN014 M01/M04 Q1006 NOSIG=