ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGIO 140200Z 1403/1412 VRB03KT 9999 FEW030 SCT080 TEMPO 1403/1412 5000 TSRA FEW015CB BKN025 BKN080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES