ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGMK 140200Z 1403/1412 32012KT 9999 FEW018 BECMG 1406/1408 26008KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LCLK 140300Z 30005KT CAVOK 24/22 Q1004 NOSIG=