ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTT 280700Z 2809/2818 VRB05KT 9999 FEW020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EBBR 280720Z 24005KT 8000 NSC 03/01 Q1035 NOSIG=