ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGBL 192300Z 2000/2009 11010KT 9999 FEW025=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 200130Z VRB02KT CAVOK 20/06 Q1020 NOSIG=