ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Seasonal Forecast for Spring 2020 (Available Only in Greek)

Παρουσιάζονται και σχολιάζονται, για το τρίμηνο Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος 2020, οι αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές των γεωδυναμικών υψών στα 500hPa και της θερμοκρασίας στα 2m, έτσι όπως αυτές προκύπτουν τόσο από το μακροπρόθεσμο μοντέλο του ECMWF, όσο και από το σύστημα πολλαπλών μοντέλων (C3S multi-modelsystem). Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι από την υπηρεσία C3S (Copernicus) και μπορούν να αναζητηθούν μαζί και με τα αποτελέσματα όλων των μοντέλων και των παραμέτρων που υλοποιούν το C3S multi-modelsystem στην ιστοσελίδα https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/.

Η πρόγνωση του ECMWF για την Άνοιξη 2020 (3-monthaverage), με αρχικές τιμές της 01/02/2020

Στον χάρτη με τις αποκλίσεις των γεωδυναμικών υψών στα 500hPa παρατηρούμε τα χαμηλότερα ύψη στον βόρειο Ατλαντικό, που συνδέονται με πιθανώς εντονότερη κυκλωνική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή. Τα μεγαλύτερα ύψη στην Ευρώπη (με εξαίρεση την σκανδιναβική χερσόνησο) συνδέονται με υψηλές πιέσεις, κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Πρόκειται για περίπτωση που προσιδιάζει με positiveNAO (NorthAtlanticOscillation). Αυτό γενικά σημαίνει θερμότερες συνθήκες για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, καθώς η ροή του αέρα πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο θα είναι κυρίως δυτική-νοτιοδυτική.

Οι συνθήκες αυτές αντικατοπτρίζονται και στην πρόγνωση της απόκλισης της θερμοκρασίας. Στον αντίστοιχο χάρτη παρατηρούμε γενικά θερμότερες συνθήκες στο σύνολο της Ευρώπης (και τη χώρα μας), με έμφαση στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Η πρόγνωση του C3S multi-modelsystem για την Άνοιξη 2020 (3-monthaverage), με αρχικές τιμές της 01/02/2020

Το C3S multi-modelsystem, παρουσιάζει μια σχετικά παρόμοια εικόνα με το ECMWF στις αποκλίσεις των γεωδυναμικών υψών στα 500 hPa, με μια διαφοροποίηση όσον αφορά το μέγεθος της απόκλισης των γεωδυναμικών υψών στον Β. Ατλαντικό. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα μιας θετικής βορειοατλαντικής ταλάντωσης (positiveNAO - NorthAtlanticOscillation) παρατηρείται και εδώ.

Στο χάρτη με τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας, αυτές είναι γενικά θετικές σε όλη την Ευρώπη, με τις θερμότερες αέριες μάζες να εντοπίζονται στα βορειοανατολικά.

Για την Ευρώπη

Εστιάζοντας στην Ευρώπη, η άνοιξη του 2020 προβλέπεται γενικά θερμότερη, τόσο με βάση το μοντέλο του ECMWF, όσο και με το C3S multi-modelsystem.

Τα δύο μοντέλα γενικά συμφωνούν και ως προς το μέγεθος της θετικής απόκλισης της θερμοκρασίας, η οποία, πάνω από την δυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη, εκτιμάται μεταξύ 0,5 με 1 βαθμού Κελσίου, ενώ ενδεχομένως να φθάσει και τους 2 βαθμούς πάνω από την βορειοανατολική Ευρώπη.

Οι προγνώσεις για τη θερμοκρασία στην περιοχή της Ευρώπης για την Άνοιξη 2020

Επισημαίνεται ότι αυτές οι προγνώσεις αποτελούν μια μέση εικόνα του τριμήνου Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τις κανονικές. Θα μπορούσε όμως να σημαίνει ότι κάποιες ψυχρές εισβολές μπορεί να εναλλάσσονται με θερμά διαστήματα, με τέτοιο όμως τρόπο, που το τελικό αποτέλεσμα να δείξει θερμότερη άνοιξη. Και στις δυο περιπτώσεις τα μοντέλα θα έχουν επαληθευτεί.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη, ότι το αποτέλεσμά τους αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου αναφοράς τους (40 – 60%). Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απορριπτικά, αποκλείοντας την προοπτική βελτίωσής τους.