ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Marine Bulletin Glossary

Terminology used in Marine Bulletins

WEATHER
FINE
RAIN
SHOWERS
SNOW
SLEET
THUNDERSTORM
HAIL
WIND
NORTH
NORTHEAST
EAST
SOUTHEAST
SOUTH
SOUTHWEST
WEST
NORTHWEST
VARIABLE
BEAUFORT SCALE
KNOTS (KTS)
CALM
LIGHT AIR
LIGHT BREEZE
GENTLE BREEZE
MODERATE BREEZE
MODERATE
STRONG
NEAR GALE
GALE
STRONG GALE
STORM
VIOLENT STORM
HURRICANE

GUST
SEA BREEZE
VEERING
BACKING
WARNING
INCREASING - DEVELOPING
IS DECREASING
DECREASING
BECOMING
ETESSIAN WINDS
SEA
SEA STATE
CALM
RIPPLED
SMOOTH
SLIGHT
MODERATE
ROUGH
VERY ROUGH
HIGH
VERY HIGH
PHENOMENAL
SWELL
INCREASING
DECREASING
VISIBILITY
FOG
MIST
HAZE
MODERATE
POOR
VERY POOR