ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2024 23:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
28/02/2024 22:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/02/2024 22:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/02/2024 21:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
28/02/2024 21:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
28/02/2024 20:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/02/2024 20:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/02/2024 19:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
28/02/2024 19:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/02/2024 18:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
28/02/2024 18:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
28/02/2024 17:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
28/02/2024 17:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
28/02/2024 16:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
28/02/2024 16:20 17oC (62.6oF) 77%
E (1000)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours