ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/06/2022 09:50 33oC (91.4oF) 29%
NNE (0200)
4b (14kt)
28/06/2022 09:20 33oC (91.4oF) 29%
N (3600)
4b (14kt)
28/06/2022 08:50 33oC (91.4oF) 29%
N (3600)
4b (13kt)
28/06/2022 08:20 32oC (89.6oF) 30%
N (0100)
3b (10kt)
28/06/2022 07:50 32oC (89.6oF) 30%
N (3500)
4b (11kt)
28/06/2022 07:20 31oC (87.8oF) 32%
N (3500)
4b (11kt)
28/06/2022 06:50 30oC (86.0oF) 36%
NNW (3400)
3b (10kt)
28/06/2022 06:20 30oC (86.0oF) 34%
N (3600)
4b (12kt)
28/06/2022 05:50 29oC (84.2oF) 36%
N (0100)
3b (10kt)
28/06/2022 05:20 28oC (82.4oF) 38%
NNW (3400)
2b (6kt)
28/06/2022 04:50 27oC (80.6oF) 38%
N (3500)
2b (5kt)
28/06/2022 04:20 25oC (77.0oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)
28/06/2022 03:50 24oC (75.2oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
28/06/2022 03:20 23oC (73.4oF) 52% CALM
28/06/2022 02:50 23oC (73.4oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours