ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/03/2023 06:00 10oC (50.0oF) 87%
NW (3100)
3b (9kt)
24/03/2023 05:30 10oC (50.0oF) 87%
NW (3200)
3b (8kt)
24/03/2023 05:00 9oC (48.2oF) 93%
NNW (3300)
3b (7kt)
24/03/2023 04:30 9oC (48.2oF) 87%
NNW (3400)
3b (8kt)
24/03/2023 04:00 9oC (48.2oF) 87%
NNW (3400)
3b (8kt)
24/03/2023 03:30 9oC (48.2oF) 87%
NW (3200)
3b (7kt)
24/03/2023 03:00 9oC (48.2oF) 81%
NW (3200)
2b (6kt)
24/03/2023 02:30 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
24/03/2023 02:00 9oC (48.2oF) 75%
WNW (3000)
2b (5kt)
24/03/2023 01:30 9oC (48.2oF) 75%
NW (3200)
2b (6kt)
24/03/2023 01:00 10oC (50.0oF) 70%
NW (3200)
3b (7kt)
24/03/2023 00:30 10oC (50.0oF) 70%
NW (3200)
2b (6kt)
24/03/2023 00:00 11oC (51.8oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
23/03/2023 22:30 11oC (51.8oF) 66%
N (3600)
2b (5kt)
23/03/2023 22:00 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours