ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/06/2022 10:00 33oC (91.4oF) 29%
N (0100)
2b (5kt)
28/06/2022 09:30 32oC (89.6oF) 28%
NNE (0300)
2b (5kt)
28/06/2022 09:00 32oC (89.6oF) 30%
N (3600)
2b (4kt)
28/06/2022 08:30 31oC (87.8oF) 32%
NNE (0300)
2b GUSTS 5b (5ktG18kt)
28/06/2022 08:00 31oC (87.8oF) 34%
N (0100)
2b (4kt)
28/06/2022 07:30 31oC (87.8oF) 32%
N (3500)
2b (5kt)
28/06/2022 07:00 30oC (86.0oF) 34%
NNE (0200)
2b (5kt)
28/06/2022 06:30 29oC (84.2oF) 36%
NNE (0200)
2b (4kt)
28/06/2022 06:00 30oC (86.0oF) 34% VARIABLE 1b (3kt)
28/06/2022 05:30 29oC (84.2oF) 36% VARIABLE 1b (3kt)
28/06/2022 05:00 27oC (80.6oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
28/06/2022 04:30 25oC (77.0oF) 46% VARIABLE 1b (1kt)
28/06/2022 04:00 24oC (75.2oF) 49% CALM
28/06/2022 03:30 23oC (73.4oF) 49% CALM
28/06/2022 03:00 23oC (73.4oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours