ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2023 10:50 27oC (80.6oF) 44%
W (2700)
2b (5kt)
03/06/2023 10:20 26oC (78.8oF) 46%
W (2700)
2b (5kt)
03/06/2023 09:50 26oC (78.8oF) 50%
W (2700)
2b (5kt)
03/06/2023 09:20 26oC (78.8oF) 50%
W (2600)
3b (7kt)
03/06/2023 08:50 25oC (77.0oF) 53%
W (2600)
3b (8kt)
03/06/2023 08:20 25oC (77.0oF) 53%
W (2600)
3b (8kt)
03/06/2023 07:50 24oC (75.2oF) 56%
W (2600)
2b (5kt)
03/06/2023 07:20 23oC (73.4oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
03/06/2023 06:50 23oC (73.4oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2023 06:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
03/06/2023 05:50 19oC (66.2oF) 77%
ESE (1100)
2b (4kt)
03/06/2023 05:20 19oC (66.2oF) 82%
ESE (1100)
1b (3kt)
03/06/2023 04:50 18oC (64.4oF) 72%
ESE (1200)
1b (3kt)
03/06/2023 04:20 17oC (62.6oF) 82%
ESE (1100)
1b (3kt)
03/06/2023 03:50 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours