ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2024 12:50 21oC (69.8oF) 34%
WNW (3000)
2b (5kt)
20/04/2024 12:20 21oC (69.8oF) 32%
W (2600)
2b (5kt)
20/04/2024 11:50 20oC (68.0oF) 36%
W (2600)
2b (6kt)
20/04/2024 11:20 20oC (68.0oF) 34%
WSW (2500)
2b (6kt)
20/04/2024 10:50 19oC (66.2oF) 39%
W (2600)
3b (7kt)
20/04/2024 10:20 19oC (66.2oF) 42%
W (2600)
2b (6kt)
20/04/2024 09:50 19oC (66.2oF) 36%
W (2800)
3b (7kt)
20/04/2024 09:20 18oC (64.4oF) 41%
WNW (2900)
3b (8kt)
20/04/2024 08:50 18oC (64.4oF) 41%
WNW (2900)
3b (8kt)
20/04/2024 08:20 17oC (62.6oF) 44%
WNW (3000)
3b (9kt)
20/04/2024 07:50 16oC (60.8oF) 51%
WNW (3000)
3b (8kt)
20/04/2024 07:20 12oC (53.6oF) 61%
W (2800)
2b (6kt)
20/04/2024 06:50 16oC (60.8oF) 51%
WNW (3000)
2b (6kt)
20/04/2024 06:20 14oC (57.2oF) 58%
N (3600)
2b (5kt)
20/04/2024 05:50 13oC (55.4oF) 62%
N (3500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours