ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/10/2020 11:50 23oC (73.4oF) 46%
NW (3100)
2b (5kt)
01/10/2020 11:20 23oC (73.4oF) 40%
NW (3100)
2b (5kt)
01/10/2020 10:50 23oC (73.4oF) 37%
NW (3200)
2b (4kt)
01/10/2020 10:20 22oC (71.6oF) 42%
NW (3200)
2b (4kt)
01/10/2020 09:50 22oC (71.6oF) 42%
NNW (3400)
2b (4kt)
01/10/2020 09:20 21oC (69.8oF) 45%
NNW (3400)
2b (4kt)
01/10/2020 08:50 21oC (69.8oF) 48%
NNW (3400)
1b (3kt)
01/10/2020 08:20 20oC (68.0oF) 52%
NNW (3400)
2b (4kt)
01/10/2020 07:50 20oC (68.0oF) 45% VARIABLE 1b (2kt)
01/10/2020 07:20 20oC (68.0oF) 42% VARIABLE 1b (2kt)
01/10/2020 06:50 18oC (64.4oF) 51%
ESE (1200)
2b (4kt)
01/10/2020 06:20 17oC (62.6oF) 55%
S (1700)
1b (2kt)
01/10/2020 05:50 13oC (55.4oF) 71%
E (1000)
1b (3kt)
01/10/2020 05:20 12oC (53.6oF) 71%
E (1000)
1b (2kt)
01/10/2020 04:50 11oC (51.8oF) 76%
ESE (1100)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours