ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/02/2023 22:50 -3oC (26.6oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
08/02/2023 22:20 -3oC (26.6oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
08/02/2023 21:50 -3oC (26.6oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
08/02/2023 21:20 -3oC (26.6oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
08/02/2023 20:50 -3oC (26.6oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
08/02/2023 20:20 -3oC (26.6oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
08/02/2023 19:50 -2oC (28.4oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
08/02/2023 19:20 -2oC (28.4oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
08/02/2023 18:50 0oC (32.0oF) 47% VARIABLE 1b (1kt)
08/02/2023 18:20 1oC (33.8oF) 43% VARIABLE 1b (2kt)
08/02/2023 17:50 2oC (35.6oF) 40% VARIABLE 1b (3kt)
08/02/2023 17:20 5oC (41.0oF) 41%
NNW (3400)
3b (7kt)
08/02/2023 16:50 5oC (41.0oF) 38%
NW (3200)
3b (8kt)
08/02/2023 16:20 5oC (41.0oF) 32%
NNW (3400)
2b (4kt)
08/02/2023 15:50 5oC (41.0oF) 32%
NW (3200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours