ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2022 11:50 32oC (89.6oF) 35%
S (1900)
3b (9kt)
27/05/2022 11:20 32oC (89.6oF) 35%
S (1800)
3b (10kt)
27/05/2022 10:50 32oC (89.6oF) 35%
S (1900)
4b (11kt)
27/05/2022 10:20 31oC (87.8oF) 37%
S (1800)
3b (10kt)
27/05/2022 09:50 29oC (84.2oF) 50%
W (2800)
3b (7kt)
27/05/2022 09:20 28oC (82.4oF) 53%
WNW (2900)
2b (6kt)
27/05/2022 08:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
2b (5kt)
27/05/2022 08:20 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/05/2022 07:50 25oC (77.0oF) 64%
WNW (3000)
2b (4kt)
27/05/2022 07:20 24oC (75.2oF) 73%
WNW (3000)
2b (6kt)
27/05/2022 06:50 24oC (75.2oF) 73%
W (2700)
2b (5kt)
27/05/2022 06:20 24oC (75.2oF) 73%
W (2800)
2b (4kt)
27/05/2022 05:50 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (2kt)
27/05/2022 05:20 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (2kt)
27/05/2022 04:50 21oC (69.8oF) 82%
SE (1400)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours