ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 14:50 15oC (59.0oF) 54%
NNW (3400)
3b (8kt)
08/12/2019 14:20 16oC (60.8oF) 51%
N (3600)
3b (7kt)
08/12/2019 13:50 16oC (60.8oF) 51%
N (3600)
2b (6kt)
08/12/2019 13:20 16oC (60.8oF) 54%
NW (3200)
2b (6kt)
08/12/2019 12:50 16oC (60.8oF) 54%
NNW (3300)
2b (4kt)
08/12/2019 12:20 16oC (60.8oF) 51%
NNW (3300)
4b (12kt)
08/12/2019 11:50 16oC (60.8oF) 58%
WNW (2900)
3b (7kt)
08/12/2019 11:20 15oC (59.0oF) 62%
WNW (3000)
4b (11kt)
08/12/2019 10:50 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
3b (8kt)
08/12/2019 10:20 14oC (57.2oF) 66%
WNW (2900)
3b (10kt)
08/12/2019 09:50 13oC (55.4oF) 71%
W (2800)
3b (9kt)
08/12/2019 09:20 12oC (53.6oF) 76%
NNW (3400)
3b (7kt)
08/12/2019 08:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 07:50 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2019 07:20 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours