ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 07:20 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 06:50 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 05:50 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 05:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 04:50 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 04:20 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 03:50 5oC (41.0oF) 100%
ESE (1200)
1b (2kt)
05/12/2021 03:20 5oC (41.0oF) 93%
E (1000)
1b (3kt)
05/12/2021 02:50 5oC (41.0oF) 93%
ESE (1200)
1b (2kt)
05/12/2021 02:20 5oC (41.0oF) 93%
E (1000)
2b (4kt)
05/12/2021 01:50 6oC (42.8oF) 93% CALM
05/12/2021 00:50 6oC (42.8oF) 100%
ESE (1200)
1b (2kt)
05/12/2021 00:20 5oC (41.0oF) 100%
E (1000)
2b (4kt)
04/12/2021 23:50 5oC (41.0oF) 100%
ESE (1200)
2b (4kt)
04/12/2021 23:20 6oC (42.8oF) 93%
SE (1300)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours