ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/10/2022 05:50 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
02/10/2022 05:20 22oC (71.6oF) 68%
NW (3100)
4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
02/10/2022 04:50 21oC (69.8oF) 77%
NW (3100)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
02/10/2022 04:20 21oC (69.8oF) 88%
NW (3200)
3b (10kt)
02/10/2022 03:50 20oC (68.0oF) 100%
WNW (3000)
2b (6kt)
02/10/2022 03:20 20oC (68.0oF) 100%
NW (3100)
3b (10kt)
02/10/2022 02:50 20oC (68.0oF) 93%
NW (3100)
4b (11kt)
02/10/2022 02:20 21oC (69.8oF) 88%
WNW (3000)
4b (12kt)
02/10/2022 01:50 20oC (68.0oF) 93%
WNW (3000)
2b (6kt)
02/10/2022 01:20 20oC (68.0oF) 100%
W (2600)
2b (5kt)
02/10/2022 00:50 20oC (68.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
02/10/2022 00:20 20oC (68.0oF) 100%
NW (3100)
5b (18kt)
01/10/2022 23:50 21oC (69.8oF) 100%
NW (3100)
4b (11kt)
01/10/2022 23:20 22oC (71.6oF) 88%
W (2700)
2b (4kt)
01/10/2022 22:50 21oC (69.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours