ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/03/2021 11:50 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
04/03/2021 11:20 13oC (55.4oF) 62%
WNW (3000)
2b (5kt)
04/03/2021 10:50 13oC (55.4oF) 62%
WNW (2900)
2b (5kt)
04/03/2021 10:20 13oC (55.4oF) 58%
W (2800)
2b (5kt)
04/03/2021 09:50 12oC (53.6oF) 61%
W (2600)
2b (5kt)
04/03/2021 09:20 11oC (51.8oF) 66%
W (2700)
2b (5kt)
04/03/2021 08:50 10oC (50.0oF) 70%
W (2700)
2b (6kt)
04/03/2021 08:20 10oC (50.0oF) 70%
WNW (2900)
2b (4kt)
04/03/2021 07:50 9oC (48.2oF) 65%
W (2800)
1b (3kt)
04/03/2021 07:20 9oC (48.2oF) 65%
WNW (3000)
1b (3kt)
04/03/2021 06:50 9oC (48.2oF) 61% CALM
04/03/2021 06:20 7oC (44.6oF) 65% CALM
04/03/2021 05:50 5oC (41.0oF) 70%
E (1000)
2b (4kt)
04/03/2021 05:20 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
04/03/2021 04:50 3oC (37.4oF) 74%
ESE (1100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours