ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/08/2019 17:50 25oC (77.0oF) 53% CALM
18/08/2019 17:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
18/08/2019 16:50 26oC (78.8oF) 53%
WSW (2500)
2b (5kt)
18/08/2019 16:20 27oC (80.6oF) 47%
WSW (2400)
2b (6kt)
18/08/2019 15:50 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
3b (7kt)
18/08/2019 15:20 28oC (82.4oF) 41%
WSW (2400)
3b (7kt)
18/08/2019 14:50 28oC (82.4oF) 41%
WSW (2400)
3b (8kt)
18/08/2019 14:20 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
3b (8kt)
18/08/2019 13:50 29oC (84.2oF) 41%
WSW (2500)
3b (7kt)
18/08/2019 13:20 29oC (84.2oF) 47%
WSW (2400)
3b (10kt)
18/08/2019 12:50 29oC (84.2oF) 41%
WSW (2400)
3b (9kt)
18/08/2019 12:20 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
3b (8kt)
18/08/2019 11:50 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
3b (8kt)
18/08/2019 07:20 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
18/08/2019 06:50 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours