ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 07:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 06:50 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 06:20 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2021 05:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2021 05:20 6oC (42.8oF) 93% CALM
05/12/2021 04:50 6oC (42.8oF) 93% CALM
05/12/2021 04:20 6oC (42.8oF) 86% CALM
05/12/2021 03:50 6oC (42.8oF) 86% CALM
05/12/2021 03:20 6oC (42.8oF) 86% CALM
05/12/2021 02:50 6oC (42.8oF) 86% CALM
05/12/2021 01:50 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2021 00:50 6oC (42.8oF) 86%
E (0800)
2b (5kt)
04/12/2021 23:50 6oC (42.8oF) 86%
E (0900)
2b (4kt)
04/12/2021 21:50 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
04/12/2021 20:50 7oC (44.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours