ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2020 09:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
28/01/2020 08:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
28/01/2020 08:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
28/01/2020 07:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
28/01/2020 07:20 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
28/01/2020 06:50 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
28/01/2020 06:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
28/01/2020 05:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
28/01/2020 05:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
28/01/2020 04:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
28/01/2020 04:20 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
28/01/2020 03:50 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 19:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/01/2020 18:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/01/2020 18:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours