ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 31%
NE (0500)
4b (11kt)
14/07/2020 14:50 28oC (82.4oF) 29%
NE (0500)
4b (13kt)
14/07/2020 14:20 28oC (82.4oF) 27%
NE (0400)
3b (10kt)
14/07/2020 13:50 29oC (84.2oF) 28%
ENE (0700)
4b (11kt)
14/07/2020 13:20 29oC (84.2oF) 26%
NE (0400)
4b (11kt)
14/07/2020 12:50 29oC (84.2oF) 26%
ENE (0700)
4b (12kt)
14/07/2020 12:20 28oC (82.4oF) 27%
NE (0500)
4b (11kt)
14/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 27%
NE (0400)
4b (11kt)
14/07/2020 11:20 28oC (82.4oF) 29%
ENE (0700)
4b (15kt)
14/07/2020 10:50 28oC (82.4oF) 29%
NE (0400)
4b (12kt)
14/07/2020 10:20 27oC (80.6oF) 29%
NE (0500)
4b (16kt)
14/07/2020 09:50 27oC (80.6oF) 29%
NE (0500)
4b (16kt)
14/07/2020 09:20 26oC (78.8oF) 31%
NE (0400)
4b (12kt)
14/07/2020 08:50 26oC (78.8oF) 31%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
14/07/2020 08:20 25oC (77.0oF) 38%
ENE (0600)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours