ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/06/2023 18:20 24oC (75.2oF) 43%
NE (0400)
3b (9kt)
07/06/2023 17:50 26oC (78.8oF) 41%
ENE (0600)
3b (7kt)
07/06/2023 17:20 26oC (78.8oF) 38%
NE (0500)
2b (6kt)
07/06/2023 16:50 27oC (80.6oF) 36%
NE (0400)
3b (8kt)
07/06/2023 16:20 28oC (82.4oF) 36%
NE (0400)
3b (8kt)
07/06/2023 15:50 28oC (82.4oF) 36%
NE (0500)
3b (10kt)
07/06/2023 15:20 28oC (82.4oF) 36%
NE (0400)
4b (11kt)
07/06/2023 14:50 29oC (84.2oF) 34%
NE (0400)
4b (11kt)
07/06/2023 14:20 28oC (82.4oF) 34%
NE (0400)
4b (11kt)
07/06/2023 13:50 29oC (84.2oF) 32%
NNE (0300)
3b (10kt)
07/06/2023 13:20 28oC (82.4oF) 34%
NE (0400)
4b (11kt)
07/06/2023 12:50 28oC (82.4oF) 34%
NE (0500)
4b (11kt)
07/06/2023 12:20 28oC (82.4oF) 31%
NE (0500)
4b (12kt)
07/06/2023 11:50 28oC (82.4oF) 31%
NE (0500)
4b (12kt)
07/06/2023 11:20 27oC (80.6oF) 33%
ENE (0600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours