ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/02/2021 17:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
27/02/2021 17:20 11oC (51.8oF) 81% CALM
27/02/2021 16:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
27/02/2021 16:20 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/02/2021 15:50 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
27/02/2021 15:20 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
27/02/2021 14:50 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)
27/02/2021 14:20 15oC (59.0oF) 58%
SW (2300)
2b (4kt)
27/02/2021 13:50 15oC (59.0oF) 62%
SW (2300)
2b (5kt)
27/02/2021 13:20 15oC (59.0oF) 58%
SW (2300)
2b (5kt)
27/02/2021 12:50 16oC (60.8oF) 54%
SW (2200)
2b (5kt)
27/02/2021 12:20 16oC (60.8oF) 54%
SW (2300)
2b (6kt)
27/02/2021 11:50 15oC (59.0oF) 58%
SW (2200)
2b (6kt)
27/02/2021 11:20 15oC (59.0oF) 47%
SSW (2100)
2b (6kt)
27/02/2021 10:50 15oC (59.0oF) 47%
S (1900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours