ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/02/2023 22:50 1oC (33.8oF) 59%
NNE (0300)
4b (12kt)
08/02/2023 20:50 1oC (33.8oF) 59%
NNE (0300)
3b (10kt)
08/02/2023 20:20 0oC (32.0oF) 59%
NNE (0300)
3b (7kt)
08/02/2023 19:50 0oC (32.0oF) 59%
NE (0400)
4b (15kt)
08/02/2023 19:20 0oC (32.0oF) 59%
NE (0400)
4b (14kt)
08/02/2023 18:50 0oC (32.0oF) 59%
NNE (0300)
4b (13kt)
08/02/2023 18:20 1oC (33.8oF) 55%
NNE (0300)
4b (14kt)
08/02/2023 17:20 1oC (33.8oF) 47%
NNE (0200)
4b (12kt)
08/02/2023 16:50 1oC (33.8oF) 47%
NNE (0300)
2b (6kt)
08/02/2023 16:20 1oC (33.8oF) 51%
NNE (0300)
3b (7kt)
08/02/2023 15:50 2oC (35.6oF) 47%
NNE (0200)
3b (8kt)
08/02/2023 15:20 3oC (37.4oF) 47%
NNE (0300)
4b (12kt)
08/02/2023 14:50 3oC (37.4oF) 47%
NNE (0200)
4b (11kt)
08/02/2023 14:20 4oC (39.2oF) 41%
NNE (0200)
4b (13kt)
08/02/2023 13:50 4oC (39.2oF) 41%
NNE (0200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours