ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 03:50 11oC (51.8oF) 93%
NE (0500)
2b (4kt)
16/10/2019 03:20 12oC (53.6oF) 93%
NNE (0200)
2b (5kt)
16/10/2019 02:50 12oC (53.6oF) 93%
NNE (0200)
2b (4kt)
16/10/2019 01:50 12oC (53.6oF) 93%
NE (0500)
1b (3kt)
16/10/2019 00:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
15/10/2019 23:50 12oC (53.6oF) 93%
E (1000)
1b (3kt)
15/10/2019 22:50 13oC (55.4oF) 93%
N (3500)
1b (3kt)
15/10/2019 21:50 14oC (57.2oF) 93%
N (0100)
2b (5kt)
15/10/2019 20:50 14oC (57.2oF) 93%
NE (0500)
1b (3kt)
15/10/2019 20:20 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0300)
2b (4kt)
15/10/2019 19:50 15oC (59.0oF) 87%
NNE (0300)
2b (5kt)
15/10/2019 19:20 16oC (60.8oF) 93%
NNE (0300)
2b (4kt)
15/10/2019 18:50 16oC (60.8oF) 93%
ENE (0600)
2b (5kt)
15/10/2019 18:20 17oC (62.6oF) 87%
ENE (0700)
2b (5kt)
15/10/2019 17:50 17oC (62.6oF) 87%
E (0800)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours