ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2024 12:20 17oC (62.6oF) 41%
S (1900)
3b (10kt)
20/04/2024 11:50 17oC (62.6oF) 41%
SSE (1500)
3b (10kt)
20/04/2024 11:20 17oC (62.6oF) 41%
SSE (1600)
4b (12kt)
20/04/2024 10:50 19oC (66.2oF) 34%
S (1700)
4b (15kt)
20/04/2024 10:20 19oC (66.2oF) 36%
SSW (2000)
2b (4kt)
20/04/2024 09:50 19oC (66.2oF) 36%
SSE (1600)
2b (6kt)
20/04/2024 09:20 18oC (64.4oF) 44%
SSE (1600)
3b (7kt)
20/04/2024 08:50 16oC (60.8oF) 47%
SSE (1500)
2b (5kt)
20/04/2024 08:20 15oC (59.0oF) 50%
SSE (1600)
2b (4kt)
20/04/2024 07:50 14oC (57.2oF) 54%
SSE (1600)
2b (4kt)
20/04/2024 07:20 14oC (57.2oF) 54%
SSE (1600)
1b (3kt)
20/04/2024 06:50 13oC (55.4oF) 58%
SW (2200)
1b (3kt)
20/04/2024 06:20 13oC (55.4oF) 58% CALM
20/04/2024 05:50 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 2b (4kt)
20/04/2024 05:20 12oC (53.6oF) 57%
E (0800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours