ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/11/2022 17:50 8oC (46.4oF) 81%
NNE (0200)
2b (4kt)
26/11/2022 17:20 9oC (48.2oF) 81%
N (0100)
2b (4kt)
26/11/2022 16:50 9oC (48.2oF) 81%
NNE (0200)
1b (3kt)
26/11/2022 16:20 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0300)
2b (4kt)
26/11/2022 15:50 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0300)
2b (4kt)
26/11/2022 15:20 11oC (51.8oF) 66%
ENE (0600)
2b (5kt)
26/11/2022 14:50 12oC (53.6oF) 61%
E (0900)
2b (4kt)
26/11/2022 14:20 13oC (55.4oF) 50%
ESE (1100)
2b (6kt)
26/11/2022 13:50 13oC (55.4oF) 50%
ESE (1100)
2b (6kt)
26/11/2022 13:20 14oC (57.2oF) 47%
ESE (1200)
3b (7kt)
26/11/2022 12:50 14oC (57.2oF) 47%
ESE (1100)
3b (8kt)
26/11/2022 12:20 14oC (57.2oF) 47%
ESE (1200)
3b (7kt)
26/11/2022 11:50 14oC (57.2oF) 47%
ESE (1200)
3b (8kt)
26/11/2022 11:20 14oC (57.2oF) 47%
SE (1300)
2b (5kt)
26/11/2022 10:50 14oC (57.2oF) 47%
SE (1400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours