ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/02/2021 23:50 7oC (44.6oF) 93% CALM
27/02/2021 22:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
27/02/2021 21:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
27/02/2021 20:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
27/02/2021 20:20 9oC (48.2oF) 93%
NE (0400)
2b (4kt)
27/02/2021 19:50 9oC (48.2oF) 93%
NE (0400)
2b (4kt)
27/02/2021 19:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
27/02/2021 18:50 11oC (51.8oF) 93%
ENE (0600)
2b (4kt)
27/02/2021 18:20 11oC (51.8oF) 100%
NE (0500)
2b (4kt)
27/02/2021 17:50 11oC (51.8oF) 100% CALM
27/02/2021 17:20 12oC (53.6oF) 76% CALM
27/02/2021 16:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
27/02/2021 16:20 13oC (55.4oF) 76% CALM
27/02/2021 15:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
27/02/2021 15:20 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours