ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/11/2023 16:20 11oC (51.8oF) 76% CALM
30/11/2023 15:50 11oC (51.8oF) 76%
N (0100)
2b (4kt)
30/11/2023 15:20 12oC (53.6oF) 76%
N (0100)
2b (4kt)
30/11/2023 14:50 12oC (53.6oF) 76%
N (0100)
2b (4kt)
30/11/2023 14:20 13oC (55.4oF) 71%
NE (0400)
2b (4kt)
30/11/2023 13:50 13oC (55.4oF) 71%
NE (0400)
2b (4kt)
30/11/2023 13:20 14oC (57.2oF) 66%
NE (0500)
2b (6kt)
30/11/2023 12:50 14oC (57.2oF) 66%
NE (0400)
2b (6kt)
30/11/2023 11:50 14oC (57.2oF) 58%
NE (0400)
3b (7kt)
30/11/2023 11:20 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0300)
2b (4kt)
30/11/2023 10:50 14oC (57.2oF) 62%
NNE (0300)
2b (5kt)
30/11/2023 10:20 14oC (57.2oF) 58%
ENE (0600)
3b (7kt)
30/11/2023 09:50 14oC (57.2oF) 58%
NE (0500)
2b (6kt)
30/11/2023 09:20 14oC (57.2oF) 58%
NNE (0200)
3b (8kt)
30/11/2023 08:50 13oC (55.4oF) 58%
N (0100)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours