ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 13:20 15oC (59.0oF) 71%
SE (1300)
3b (7kt)
23/03/2023 12:50 15oC (59.0oF) 71%
SE (1300)
2b (6kt)
23/03/2023 12:20 14oC (57.2oF) 76%
ESE (1200)
2b (5kt)
23/03/2023 11:50 14oC (57.2oF) 76%
S (1700)
2b (4kt)
23/03/2023 11:20 14oC (57.2oF) 76%
S (1700)
2b (5kt)
23/03/2023 10:50 15oC (59.0oF) 76%
S (1700)
2b (6kt)
23/03/2023 10:20 15oC (59.0oF) 76%
S (1700)
3b (7kt)
23/03/2023 09:50 16oC (60.8oF) 71%
S (1800)
3b (7kt)
23/03/2023 09:20 16oC (60.8oF) 76%
S (1900)
3b (7kt)
23/03/2023 08:50 15oC (59.0oF) 82%
SSW (2100)
2b (6kt)
23/03/2023 08:20 15oC (59.0oF) 82% CALM
23/03/2023 07:50 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
2b (4kt)
23/03/2023 07:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
23/03/2023 06:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
23/03/2023 06:20 11oC (51.8oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours