ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 08:50 12oC (53.6oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
27/01/2020 08:20 11oC (51.8oF) 81%
NNE (0300)
2b (5kt)
27/01/2020 07:50 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
2b (4kt)
27/01/2020 07:20 10oC (50.0oF) 87%
ENE (0600)
2b (4kt)
27/01/2020 06:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 2b (4kt)
27/01/2020 06:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 05:50 9oC (48.2oF) 93%
NNE (0300)
1b (3kt)
27/01/2020 05:20 8oC (46.4oF) 87%
ENE (0700)
2b (4kt)
27/01/2020 04:50 8oC (46.4oF) 87%
E (0800)
1b (3kt)
27/01/2020 04:20 8oC (46.4oF) 81%
NE (0500)
1b (3kt)
27/01/2020 03:50 8oC (46.4oF) 81%
NE (0500)
1b (3kt)
27/01/2020 03:20 8oC (46.4oF) 81%
E (0900)
1b (3kt)
27/01/2020 02:50 8oC (46.4oF) 81%
E (0900)
1b (3kt)
27/01/2020 01:50 8oC (46.4oF) 81% CALM
27/01/2020 00:50 8oC (46.4oF) 81%
NNE (0300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours