ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2022 17:50 0oC (32.0oF) 64%
N (3600)
2b (4kt)
22/01/2022 17:20 0oC (32.0oF) 59%
N (3600)
2b (5kt)
22/01/2022 16:50 1oC (33.8oF) 55%
NNW (3300)
2b (6kt)
22/01/2022 16:20 2oC (35.6oF) 47%
NNW (3400)
2b (5kt)
22/01/2022 15:50 3oC (37.4oF) 44%
WNW (2900)
4b (11kt)
22/01/2022 15:20 4oC (39.2oF) 38%
W (2800)
4b (11kt)
22/01/2022 14:50 5oC (41.0oF) 35%
W (2800)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
22/01/2022 14:20 6oC (42.8oF) 30%
W (2700)
4b (11kt)
22/01/2022 13:50 6oC (42.8oF) 30%
W (2700)
3b (9kt)
22/01/2022 13:20 6oC (42.8oF) 30%
W (2700)
3b (9kt)
22/01/2022 12:50 6oC (42.8oF) 30%
SSW (2000)
3b (9kt)
22/01/2022 12:20 6oC (42.8oF) 30%
WNW (3000)
2b (6kt)
22/01/2022 11:50 6oC (42.8oF) 30%
SW (2200)
2b (5kt)
22/01/2022 11:20 5oC (41.0oF) 38%
WSW (2400)
2b (6kt)
22/01/2022 10:50 5oC (41.0oF) 38%
S (1800)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours