ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 14:50 26oC (78.8oF) 43%
SW (2300)
3b (10kt)
14/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 27%
SW (2300)
4b (11kt)
14/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 27%
SW (2200)
3b (10kt)
14/07/2020 13:20 27oC (80.6oF) 27%
S (1700)
3b (8kt)
14/07/2020 12:50 27oC (80.6oF) 27%
S (1700)
3b (10kt)
14/07/2020 12:20 27oC (80.6oF) 29%
S (1700)
4b (11kt)
14/07/2020 11:50 27oC (80.6oF) 29%
SSE (1500)
3b (10kt)
14/07/2020 11:20 27oC (80.6oF) 29%
SE (1400)
4b (12kt)
14/07/2020 10:50 27oC (80.6oF) 25%
ESE (1100)
4b (11kt)
14/07/2020 10:20 27oC (80.6oF) 25%
E (0800)
4b (11kt)
14/07/2020 09:50 26oC (78.8oF) 27%
E (0800)
4b (11kt)
14/07/2020 09:20 26oC (78.8oF) 27%
ENE (0700)
4b (14kt)
14/07/2020 08:50 26oC (78.8oF) 27%
ENE (0700)
4b (11kt)
14/07/2020 08:20 25oC (77.0oF) 31%
E (0800)
4b (13kt)
14/07/2020 07:50 25oC (77.0oF) 31%
E (0800)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours