ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/07/2022 15:50 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2400)
3b (7kt)
07/07/2022 15:20 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2500)
3b (7kt)
07/07/2022 14:50 30oC (86.0oF) 44%
WSW (2400)
3b (7kt)
07/07/2022 14:20 30oC (86.0oF) 44%
SSW (2100)
2b (6kt)
07/07/2022 13:50 30oC (86.0oF) 44%
SSE (1600)
2b (6kt)
07/07/2022 13:20 30oC (86.0oF) 44%
S (1700)
2b (4kt)
07/07/2022 12:50 30oC (86.0oF) 44%
ESE (1200)
2b (4kt)
07/07/2022 12:20 30oC (86.0oF) 44%
SSE (1600)
3b (7kt)
07/07/2022 11:50 30oC (86.0oF) 44%
SE (1300)
3b (7kt)
07/07/2022 11:20 30oC (86.0oF) 44%
SE (1300)
2b (6kt)
07/07/2022 10:50 30oC (86.0oF) 44%
SE (1300)
2b (6kt)
07/07/2022 10:20 28oC (82.4oF) 53%
SE (1300)
3b (7kt)
07/07/2022 09:50 29oC (84.2oF) 50%
SE (1400)
2b (6kt)
07/07/2022 09:20 28oC (82.4oF) 53%
S (1800)
2b (5kt)
07/07/2022 08:50 28oC (82.4oF) 53%
S (1800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours