ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/08/2019 17:20 26oC (78.8oF) 53%
W (2600)
2b (5kt)
18/08/2019 16:50 27oC (80.6oF) 50%
W (2700)
2b (5kt)
18/08/2019 16:20 28oC (82.4oF) 44%
W (2600)
2b (4kt)
18/08/2019 15:50 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
2b (6kt)
18/08/2019 15:20 28oC (82.4oF) 41%
WSW (2400)
3b (7kt)
18/08/2019 14:50 28oC (82.4oF) 41%
WSW (2400)
3b (8kt)
18/08/2019 14:20 28oC (82.4oF) 34%
SW (2300)
3b (7kt)
18/08/2019 13:50 28oC (82.4oF) 34%
SW (2300)
3b (9kt)
18/08/2019 13:20 28oC (82.4oF) 36%
SW (2300)
3b (9kt)
18/08/2019 12:50 28oC (82.4oF) 36%
SW (2200)
3b (9kt)
18/08/2019 12:20 29oC (84.2oF) 34%
SSW (2100)
3b (8kt)
18/08/2019 11:50 29oC (84.2oF) 34%
SSW (2000)
3b (8kt)
18/08/2019 11:20 29oC (84.2oF) 36%
SSW (2000)
3b (7kt)
18/08/2019 10:50 29oC (84.2oF) 36%
SSW (2100)
2b (6kt)
18/08/2019 10:20 29oC (84.2oF) 41%
SW (2200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours