ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/10/2023 17:50 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1100)
2b (5kt)
02/10/2023 17:20 27oC (80.6oF) 44%
ESE (1200)
2b (4kt)
02/10/2023 16:50 27oC (80.6oF) 44% VARIABLE 1b (1kt)
02/10/2023 16:20 27oC (80.6oF) 50% VARIABLE 1b (2kt)
02/10/2023 15:50 27oC (80.6oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
02/10/2023 15:20 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
2b (4kt)
02/10/2023 14:50 28oC (82.4oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
02/10/2023 14:20 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
2b (5kt)
02/10/2023 13:50 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
2b (5kt)
02/10/2023 13:20 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
2b (6kt)
02/10/2023 12:50 28oC (82.4oF) 44%
WSW (2400)
3b (7kt)
02/10/2023 12:20 28oC (82.4oF) 41%
W (2700)
3b (7kt)
02/10/2023 11:50 28oC (82.4oF) 41%
W (2700)
3b (7kt)
02/10/2023 11:20 28oC (82.4oF) 41%
W (2800)
3b (7kt)
02/10/2023 10:50 27oC (80.6oF) 44%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours