ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 11:50 30oC (86.0oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
02/07/2020 11:20 31oC (87.8oF) 58%
W (2600)
4b (11kt)
02/07/2020 10:50 31oC (87.8oF) 58%
W (2600)
4b (11kt)
02/07/2020 10:20 30oC (86.0oF) 57%
W (2600)
3b (9kt)
02/07/2020 09:50 30oC (86.0oF) 57%
W (2600)
3b (9kt)
02/07/2020 09:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
3b (9kt)
02/07/2020 08:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
3b (9kt)
02/07/2020 08:20 29oC (84.2oF) 65%
W (2600)
3b (9kt)
02/07/2020 07:50 29oC (84.2oF) 65%
W (2600)
3b (9kt)
02/07/2020 07:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
3b (9kt)
02/07/2020 06:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
3b (9kt)
02/07/2020 06:20 26oC (78.8oF) 73%
WSW (2400)
3b (9kt)
02/07/2020 05:50 26oC (78.8oF) 73%
WSW (2400)
3b (9kt)
02/07/2020 05:20 25oC (77.0oF) 73%
WSW (2400)
3b (8kt)
02/07/2020 04:50 25oC (77.0oF) 73%
WSW (2400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours