ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/02/2023 23:50 7oC (44.6oF) 45%
NNE (0200)
3b (9kt)
08/02/2023 23:20 7oC (44.6oF) 45%
N (0100)
3b (8kt)
08/02/2023 22:50 7oC (44.6oF) 45%
N (0100)
3b (9kt)
08/02/2023 22:20 8oC (46.4oF) 42%
N (0100)
3b (9kt)
08/02/2023 21:50 8oC (46.4oF) 45%
NNE (0200)
3b (8kt)
08/02/2023 21:20 8oC (46.4oF) 45%
N (3600)
3b (8kt)
08/02/2023 20:50 8oC (46.4oF) 45%
NNE (0300)
2b (5kt)
08/02/2023 20:20 8oC (46.4oF) 42%
NNE (0300)
3b (7kt)
08/02/2023 19:50 8oC (46.4oF) 42%
NNE (0200)
3b (8kt)
08/02/2023 19:20 8oC (46.4oF) 42%
NNE (0300)
3b (10kt)
08/02/2023 18:50 9oC (48.2oF) 42%
NNE (0200)
3b (9kt)
08/02/2023 18:20 9oC (48.2oF) 36%
NNE (0200)
3b (9kt)
08/02/2023 17:50 9oC (48.2oF) 36%
N (0100)
3b (7kt)
08/02/2023 17:20 9oC (48.2oF) 31%
N (3500)
3b (8kt)
08/02/2023 16:50 9oC (48.2oF) 31%
N (3600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours