ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/10/2022 06:20 27oC (80.6oF) 41% VARIABLE 1b (3kt)
02/10/2022 05:50 27oC (80.6oF) 41% VARIABLE 1b (3kt)
02/10/2022 05:20 27oC (80.6oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
02/10/2022 04:50 27oC (80.6oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
02/10/2022 04:20 26oC (78.8oF) 43% VARIABLE 1b (3kt)
02/10/2022 03:50 26oC (78.8oF) 43%
SSW (2100)
2b (5kt)
02/10/2022 03:20 27oC (80.6oF) 38%
SSW (2100)
2b (5kt)
02/10/2022 02:50 27oC (80.6oF) 38%
SW (2200)
2b (5kt)
02/10/2022 02:20 27oC (80.6oF) 41%
WSW (2500)
2b (4kt)
02/10/2022 01:50 27oC (80.6oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
02/10/2022 01:20 27oC (80.6oF) 44%
SW (2300)
2b (5kt)
02/10/2022 00:50 27oC (80.6oF) 44%
WSW (2400)
2b (4kt)
02/10/2022 00:20 27oC (80.6oF) 44%
SW (2300)
2b (5kt)
01/10/2022 23:50 27oC (80.6oF) 44%
SW (2300)
2b (5kt)
01/10/2022 23:20 28oC (82.4oF) 36%
SW (2300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours