ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 07:50 16oC (60.8oF) 93% CALM
05/12/2021 07:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
05/12/2021 06:50 16oC (60.8oF) 87%
SW (2200)
2b (4kt)
05/12/2021 06:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2021 05:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2021 05:20 14oC (57.2oF) 100%
E (0900)
4b (13kt)
05/12/2021 04:50 14oC (57.2oF) 100%
E (0800)
4b (15kt)
05/12/2021 04:20 14oC (57.2oF) 100%
ENE (0700)
3b (8kt)
05/12/2021 03:50 14oC (57.2oF) 100%
NNE (0300)
3b (8kt)
05/12/2021 03:20 14oC (57.2oF) 100%
WNW (3000)
3b (10kt)
05/12/2021 02:50 15oC (59.0oF) 93%
NW (3200)
3b (10kt)
05/12/2021 02:20 14oC (57.2oF) 100%
W (2800)
3b (7kt)
05/12/2021 01:50 14oC (57.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2021 01:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 2b (4kt)
05/12/2021 00:50 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours