ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2024 04:50 13oC (55.4oF) 81%
W (2700)
3b (8kt)
21/02/2024 04:20 13oC (55.4oF) 76%
WNW (2900)
3b (9kt)
21/02/2024 03:50 13oC (55.4oF) 76%
WNW (2900)
3b (9kt)
21/02/2024 03:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2600)
3b (10kt)
21/02/2024 02:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2600)
3b (10kt)
21/02/2024 02:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
21/02/2024 01:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
21/02/2024 01:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
21/02/2024 00:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
21/02/2024 00:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
20/02/2024 23:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
20/02/2024 23:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
20/02/2024 22:50 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
20/02/2024 22:20 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
20/02/2024 21:50 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours