ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2023 11:20 23oC (73.4oF) 82%
WSW (2500)
5b (18kt)
03/06/2023 10:50 23oC (73.4oF) 82%
WSW (2500)
5b (17kt)
03/06/2023 10:20 23oC (73.4oF) 77%
WSW (2500)
5b (17kt)
03/06/2023 09:50 23oC (73.4oF) 77%
WSW (2500)
5b (17kt)
03/06/2023 09:20 23oC (73.4oF) 77%
WSW (2500)
5b (18kt)
03/06/2023 08:50 22oC (71.6oF) 82%
WSW (2500)
4b (16kt)
03/06/2023 08:20 22oC (71.6oF) 77%
WSW (2500)
4b (15kt)
03/06/2023 07:50 22oC (71.6oF) 77%
WSW (2500)
5b (17kt)
03/06/2023 07:20 22oC (71.6oF) 77%
WSW (2400)
4b (16kt)
03/06/2023 06:50 21oC (69.8oF) 82%
WSW (2500)
4b (14kt)
03/06/2023 06:20 21oC (69.8oF) 82%
WSW (2500)
4b (14kt)
03/06/2023 05:50 22oC (71.6oF) 77%
WSW (2500)
4b (14kt)
03/06/2023 05:20 22oC (71.6oF) 77%
WNW (3000)
3b (7kt)
03/06/2023 04:50 22oC (71.6oF) 77%
WSW (2400)
4b (11kt)
03/06/2023 04:20 22oC (71.6oF) 77%
WSW (2500)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours