ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/08/2019 14:20 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2400)
4b (16kt)
20/08/2019 13:50 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/08/2019 13:20 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2500)
4b (13kt)
20/08/2019 12:50 32oC (89.6oF) 45%
WSW (2500)
4b (13kt)
20/08/2019 12:20 32oC (89.6oF) 45%
WSW (2500)
4b (14kt)
20/08/2019 11:50 32oC (89.6oF) 45%
WSW (2500)
4b (13kt)
20/08/2019 11:20 32oC (89.6oF) 42%
WSW (2500)
4b (12kt)
20/08/2019 10:50 32oC (89.6oF) 42%
WSW (2500)
4b (12kt)
20/08/2019 10:20 32oC (89.6oF) 39%
W (2600)
3b (10kt)
20/08/2019 09:50 32oC (89.6oF) 39%
W (2600)
3b (9kt)
20/08/2019 09:20 31oC (87.8oF) 48%
W (2600)
3b (7kt)
20/08/2019 08:50 30oC (86.0oF) 54%
W (2600)
3b (7kt)
20/08/2019 08:20 30oC (86.0oF) 57%
W (2600)
3b (7kt)
20/08/2019 07:50 30oC (86.0oF) 57%
W (2600)
3b (8kt)
20/08/2019 07:20 29oC (84.2oF) 54%
W (2600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours