ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

  1. Βροχομετρικό Δελτίο.
  2. Δεκαήμερο Αγρομετεωρολογικό Δελτίο.
  3. Μηνιαίο Κλιματολογικό Δελτίο.

ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1. Χάρτης επιφάνειας Ευρώπης–Ατλαντικού με παρατηρήσεις, ισοβαρείς καμπύλες και μέτωπα (4 το 24ωρο).
  2. Χάρτης επιφάνειας Ελλάδας–Όμορων χωρών με παρατηρήσεις, ισοβαρείς καμπύλες και μέτωπα (8 το 24ωρο).
  3. Χάρτης ανώτερης ατμόσφαιρας Ευρώπης–Ατλαντικού με παρατηρήσεις, ισοϋψείς-ισόθερμες καμπύλες και σε διάφορα επίπεδα (2 το 24ωρο).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Θερμοδυναμικό διάγραμμα με καταχωρημένα στοιχεία του TEMP (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).

Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποιητικά Καιρικών Συνθηκών Κλιματικά Δεδομένα Πρωτογενή Μετεωρολογικά Δεδομένα Προγνώσεις Καιρού Προϊόντα Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού ECMWF Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού COSMO-GR Προϊόντα Τοπικού Αριθμητικού Μοντέλου Καιρού SKIRON (ETA) Δημοσιεύματα - Χάρτες - Διαγράμματα Προϊόντα Μετεωρολογικών Δορυφόρων Προϊόντα για την Υποστήριξη των ΜΜΕ Έλεγχος, Ρύθμιση και Επισκευή Μετεωρολογικών Οργάνων Ειδικά Δελτία Θαλασσίων Διαδρομών Ελεύθερα Δεδομένα