ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

WARNING for METAREA 3 (E)

Gale Warnings in effect

Issued:27/11/22 04:00 UTC


GALE WARNING ON METAREA 3
HELLENIC NATIONAL MET. SERVICE
WARNING NR 474 - SUNDAY 27 NOVEMBER 2022/0400 UTC

GENERAL SYNOPSIS 26-11-22/21 UTC
EXTENDED LOW WITH FRONTAL ACTIVITY AND CENTRE 1008 SOUTH OVER BOOT
IS MOVING SLOWLY SOUTHEAST AND IS EXPECTED 1007 SOUTH OVER SIDRA BY
27/06 UTC. LOW PRESSURES 1018 OVER EAST BLACK SEA AND OVER EAST
MEDITERRANEAN SEA AND HIGH 1030 OVER NORTHWEST BALKANS

MELITA
CONTINUING AT LEAST TO 27/16 UTC
NORTH NORTHEAST 9

GABES
CONTINUING AT LEAST TO 27/16 UTC
NORTH NORTHWEST 9

BOOT OVER SOUTH
CONTINUING AT LEAST TO 27/16 UTC
EAST NORTHEAST 9

SIDRA OVER NORTH
FROM 27/10 AT LEAST TO 27/16 UTC
EAST NORTHEAST 8

NORTH IONIO SOUTH OF 38.30
CONTINUING TO 27/07 UTC
EAST SOUTHEAST 7 OR 8

SOUTH IONIO
CONTINUING AT LEAST TO 27/16 UTC
EAST 8 OR 9

KITHIRA SEA
CONTINUING AT LEAST TO 27/16 UTC
EAST NORTHEAST 8


National Meteorological Center