ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Seasonal Forecast for Autumn 2020 (Available Only in Greek)

Σχετικά ζεστό προβλέπεται το φθινόπωρο στην Ευρώπη και με μάλλον λιγότερες βροχές στην περιοχή της Μεσογείου

Για το τρίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020, ακολουθώντας το πρότυπο των προηγούμενων ανακοινώσεών μας, έχουμε επιλέξει, για παρουσίαση και σχολιασμό, τις αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές της θερμοκρασίας στα 2m, του υετού (βροχοπτώσεων), αλλά και των γεωδυναμικών υψών στα 500 hPa, έτσι όπως αυτές προκύπτουν τόσο από το μακροπρόθεσμο μοντέλο του ECMWF, όσο και από το σύστημα πολλαπλών μοντέλων (C3S multi-modelsystem).

Οι χάρτες είναι διαθέσιμοι από την υπηρεσία C3S (Copernicus) και μπορούν να αναζητηθούν μαζί και με τα αποτελέσματα όλων των μοντέλων και των παραμέτρων που υλοποιούν το C3Smulti-modelsystem στην ιστοσελίδα https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/.

Ξεκινώντας με τη θερμοκρασία, και τα δύο μοντέλα προβλέπουν θετικές αποκλίσεις στην Ευρώπη, με εξαίρεση την περιοχή της Ιρλανδίας-Μεγ. Βρετανίας όπου οι συνθήκες θα είναι μάλλον κανονικές, με το C3Smulti-modelsystem να εμφανίζεται πιο φειδωλό στην έκταση αυτής της απόκλισης. Θα σημειώσουμε ότι, στην περιοχή Ισπανίας–Δυτικής Μεσογείου–Ιταλίας και τα δύο μοντέλα συμφωνούν για θετική απόκλιση μέχρι ένα βαθμό Κελσίου, καθώς και ότι στην περιοχή της Σιβηρίας η θετική απόκλιση μπορεί να φτάσει και τους 2 βαθμούς.

Όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο, μεγάλη πιθανότητα για θετική απόκλιση της θερμοκρασίας, μέχρι ένα βαθμό Κελσίου, προβλέπεται για το Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, ενώ στη περιοχή του Αιγαίου, προβλέπονται μάλλον κανονικές τιμές.

Θυμίζουμε ότι οι προγνώσεις αυτές αποτελούν μια μέση εικόνα του τριμήνου Σεπτέμβριος - Οκτώβριος – Νοέμβριος και οι αποκλίσεις αναφέρονται στη μέση θερμοκρασία της περιόδου. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, «στην Ελλάδα το Φθινόπωρο κλιματολογικά είναι μακρύ και θερμό και πολλές φορές παρατείνεται στη Νότια Ελλάδα και μέχρι τα μισά του Δεκεμβρίου (www.emy.gr)».

Προγνωστικοί χάρτες του ECMWF και του C3S multi-modelsystem με τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας για το Φθινόπωρο του 2020 (3-month average), με αρχικές τιμές της 01/08/2020

Από πλευράς υετού (βροχοπτώσεων), τόσο το ECMWF, όσο και το C3S multi-modelsystem, για το φθινόπωρο, προβλέπουν, από κανονικές έως ξηρότερες συνθήκες γενικά στην Ευρώπη, με εξαίρεση την περιοχή της σκανδιναβικής χερσονήσου όπου εμφανίζονται κάποιες θετικές τιμές.

Στην περιοχή της Μεσογείου και επομένως και στον ελληνικό χώρο, υπάρχει συμφωνία για έλλειμα μέχρι 50mm, του αθροιστικού υετού για το τρίμηνο, με βάση τις κανονικές για την περίοδο τιμές. Αυτό φυσικά μπορεί να αποδοθεί είτε σε μικρότερο αριθμό επεισοδίων βροχόπτωσης είτε σε μικρότερα ποσά βροχής ανά επεισόδιο. Να σημειώσουμε ότι, κλιματολογικά για την Ελλάδα, κατά πρώτο λόγο ο Σεπτέμβριος και κατά δεύτερο ο Οκτώβριος είναι γενικά ξηροί μήνες, ενώ ο Νοέμβριος είναι από τους πλέον βροχερούς μήνες του έτους.

Προγνωστικοί χάρτες του ECMWFκαι του C3Smulti-modelsystem με τις αποκλίσεις του υετού (βροχόπτωσης) για το Φθινόπωρο του 2020 (3-monthaverage), με αρχικές τιμές της 01/08/2020

Επειδή, σε μεγάλο βαθμό, οι διεργασίες στην ατμόσφαιρα καθοδηγούνται από την κυκλοφορία στα 500hPa, παρατίθενται και οι προγνωστικοί χάρτες (ECMWF και C3Smulti–modelsystem) με τις αποκλίσεις των γεωδυναμικών υψών στο επίπεδο αυτό.

Προγνωστικοί χάρτες του ECMWF και του C3Smulti-modelsystem με τις αποκλίσεις των γεωδυναμικών υψών στα 500hPa για το Φθινόπωρο του 2020 (3-monthaverage), με αρχικές τιμές της 01/08/2020

Οι θετικές αποκλίσεις των γεωδυναμικών υψών στα 500 hPa, που προβλέπονται και από τα δύο μοντέλα,στον κεντρικό Ατλαντικό ωκεανό παραπέμπουν σε περίπτωση θετικής βορειοατλαντικής ταλάντωσης (positive North Atlantic Oscillation-ΝΑΟ pattern), που αιτιολογεί, τόσο τις σχετικά θερμότερες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, όσο και τις σχετικά ξηρότερες στην νότια, ενώ τα σχετικά μεγαλύτερα ύψη υετού, που προβλέπονται στην περιοχή του βόρειου Ατλαντικού – Σκανδιναβικής χερσονήσου, συνδέονται με την κυκλωνική κυκλοφορία στη περιοχή αυτή. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό παραθέτουμε και τους αντίστοιχους χάρτες με τις προβλεπόμενες αποκλίσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια (Mean Sea Level Pressure – MSLP) για το εν λόγω τρίμηνο.

Προγνωστικοί χάρτες του ECMWF και του C3Smulti-modelsystem με τις αποκλίσεις της ατμοσφαιρικής (βαρομετρικής) πίεσης στην επιφάνεια (MSLP) για το Φθινόπωρο του 2020 (3-monthaverage), με αρχικές τιμές της 01/08/2020

Οι χάρτες των αποκλίσεων της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια, τόσο του ECMWF, όσο και τουC3Smulti–modelsystem προβλέπουν ότι, η διαφορά πιέσεων μεταξύ βόρειου και κεντρικού Ατλαντικού Ωκεανού θα είναι μεγαλύτερη από την κανονική (μεγαλύτερη την εκτιμά το ECMWF), κάτι το οποίο αποτελεί και το κύριο κριτήριο καθορισμού του πρόσημου της βορειοατλαντικής ταλάντωσης (ΝΑΟ), ως θετικού.

Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη λαμβάνοντας υπόψη, ότι το αποτέλεσμά τους θα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου αναφοράς τους (40 – 60%), σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απορριπτικά, αποκλείοντας την προοπτική βελτίωσής τους.