ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/01/2020 02:50 13oC (55.4oF) 81%
W (2600)
3b (10kt)
29/01/2020 02:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2600)
3b (8kt)
29/01/2020 01:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2600)
3b (10kt)
29/01/2020 01:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2600)
3b (10kt)
29/01/2020 00:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2600)
4b (12kt)
29/01/2020 00:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
3b (10kt)
28/01/2020 23:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
3b (10kt)
28/01/2020 23:20 13oC (55.4oF) 81%
W (2600)
3b (10kt)
28/01/2020 22:50 13oC (55.4oF) 81%
W (2700)
3b (10kt)
28/01/2020 22:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
4b (12kt)
28/01/2020 21:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2800)
4b (12kt)
28/01/2020 21:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
4b (15kt)
28/01/2020 20:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2700)
4b (12kt)
28/01/2020 20:20 13oC (55.4oF) 71%
W (2700)
4b (12kt)
28/01/2020 19:50 13oC (55.4oF) 71%
W (2700)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours