ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/03/2021 04:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
04/03/2021 04:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
04/03/2021 03:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
04/03/2021 03:20 8oC (46.4oF) 87% CALM
04/03/2021 02:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
04/03/2021 02:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
04/03/2021 01:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
04/03/2021 01:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
04/03/2021 00:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
04/03/2021 00:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/03/2021 23:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/03/2021 23:20 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
03/03/2021 22:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
03/03/2021 22:20 10oC (50.0oF) 87%
N (3600)
2b (5kt)
03/03/2021 21:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3600)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours