ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/08/2019 17:50 24oC (75.2oF) 60% CALM
18/08/2019 17:20 25oC (77.0oF) 56%
N (3600)
2b (5kt)
18/08/2019 16:50 25oC (77.0oF) 56%
N (3600)
2b (4kt)
18/08/2019 16:20 26oC (78.8oF) 53%
N (3600)
2b (5kt)
18/08/2019 15:50 26oC (78.8oF) 53%
NW (3200)
2b (4kt)
18/08/2019 15:20 26oC (78.8oF) 53%
NNW (3300)
2b (6kt)
18/08/2019 14:50 26oC (78.8oF) 53%
N (3500)
2b (5kt)
18/08/2019 14:20 26oC (78.8oF) 50%
NE (0400)
2b (6kt)
18/08/2019 13:50 26oC (78.8oF) 50%
ENE (0600)
3b (9kt)
18/08/2019 13:20 27oC (80.6oF) 44%
NE (0500)
4b (11kt)
18/08/2019 12:50 27oC (80.6oF) 44%
NNE (0200)
4b (12kt)
18/08/2019 12:20 27oC (80.6oF) 44%
NE (0400)
4b (11kt)
18/08/2019 11:50 27oC (80.6oF) 44%
NE (0400)
4b (12kt)
18/08/2019 11:20 27oC (80.6oF) 47%
NE (0500)
4b (11kt)
18/08/2019 10:50 27oC (80.6oF) 47%
NE (0500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours