ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2022 13:20 29oC (84.2oF) 50%
WNW (2900)
3b (7kt)
27/05/2022 12:50 30oC (86.0oF) 47%
WNW (2900)
3b (7kt)
27/05/2022 12:20 30oC (86.0oF) 42%
W (2800)
3b (7kt)
27/05/2022 11:50 30oC (86.0oF) 42%
WNW (2900)
3b (9kt)
27/05/2022 11:20 30oC (86.0oF) 42%
WNW (3000)
2b (4kt)
27/05/2022 10:50 29oC (84.2oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2022 10:20 29oC (84.2oF) 47%
WNW (2900)
2b (5kt)
27/05/2022 09:50 30oC (86.0oF) 44%
WNW (2900)
2b (6kt)
27/05/2022 09:20 29oC (84.2oF) 44%
W (2800)
2b (6kt)
27/05/2022 08:50 29oC (84.2oF) 41%
W (2800)
3b (8kt)
27/05/2022 08:20 29oC (84.2oF) 39%
WNW (3000)
3b (8kt)
27/05/2022 07:50 29oC (84.2oF) 41%
WNW (2900)
2b (6kt)
27/05/2022 07:20 28oC (82.4oF) 47%
WNW (2900)
2b (6kt)
27/05/2022 06:50 27oC (80.6oF) 50%
W (2800)
2b (5kt)
27/05/2022 06:20 27oC (80.6oF) 50%
W (2800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours