ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 10:50 25oC (77.0oF) 68%
NW (3200)
2b (4kt)
17/10/2019 10:20 25oC (77.0oF) 64%
ENE (0600)
3b (7kt)
17/10/2019 09:50 25oC (77.0oF) 64%
NE (0500)
2b (5kt)
17/10/2019 09:20 24oC (75.2oF) 68%
ESE (1200)
2b (4kt)
17/10/2019 08:50 24oC (75.2oF) 68%
ESE (1200)
2b (4kt)
17/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 73%
E (0800)
2b (4kt)
17/10/2019 07:50 23oC (73.4oF) 73% CALM
17/10/2019 07:20 22oC (71.6oF) 72% CALM
17/10/2019 06:50 22oC (71.6oF) 72% CALM
17/10/2019 06:20 21oC (69.8oF) 68% CALM
17/10/2019 05:50 19oC (66.2oF) 67% CALM
17/10/2019 05:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
17/10/2019 04:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/10/2019 04:20 16oC (60.8oF) 93% CALM
17/10/2019 03:50 16oC (60.8oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours