ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 08:20 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
2b (5kt)
05/12/2021 07:50 15oC (59.0oF) 67%
W (2800)
2b (5kt)
05/12/2021 07:20 15oC (59.0oF) 76%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/12/2021 06:50 15oC (59.0oF) 76%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/12/2021 06:20 13oC (55.4oF) 81%
NW (3100)
2b (4kt)
05/12/2021 05:50 13oC (55.4oF) 81%
WNW (3000)
2b (5kt)
05/12/2021 05:20 12oC (53.6oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
05/12/2021 04:50 12oC (53.6oF) 81%
WNW (2900)
3b (7kt)
05/12/2021 04:20 13oC (55.4oF) 87%
W (2700)
3b (8kt)
05/12/2021 03:50 11oC (51.8oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
05/12/2021 03:20 11oC (51.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
05/12/2021 02:50 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
05/12/2021 02:20 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
05/12/2021 01:50 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (5kt)
05/12/2021 01:20 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours