ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/10/2022 07:20 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
02/10/2022 06:50 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
4b (14kt)
02/10/2022 06:20 25oC (77.0oF) 68%
WSW (2400)
4b (16kt)
02/10/2022 05:50 25oC (77.0oF) 68%
WSW (2500)
4b (16kt)
02/10/2022 05:20 25oC (77.0oF) 73%
WSW (2500)
4b (16kt)
02/10/2022 04:50 25oC (77.0oF) 73%
WSW (2500)
5b (18kt)
02/10/2022 04:20 25oC (77.0oF) 78%
WSW (2400)
5b (20kt)
02/10/2022 03:50 25oC (77.0oF) 83%
N (3600)
5b (17kt)
02/10/2022 02:50 25oC (77.0oF) 78%
W (2700)
4b (11kt)
02/10/2022 02:20 26oC (78.8oF) 69%
W (2600)
4b (14kt)
02/10/2022 01:50 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
3b (8kt)
02/10/2022 01:20 26oC (78.8oF) 64%
W (2600)
3b (7kt)
02/10/2022 00:50 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
2b (6kt)
02/10/2022 00:20 26oC (78.8oF) 64%
SW (2200)
2b (5kt)
01/10/2022 23:50 26oC (78.8oF) 64% CALM

Station Observations for the last 24 hours