ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/02/2023 00:20 7oC (44.6oF) 70%
NNE (0200)
3b (9kt)
08/02/2023 23:50 7oC (44.6oF) 70%
NNE (0200)
3b (8kt)
08/02/2023 23:20 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0200)
2b (6kt)
08/02/2023 22:50 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0300)
3b (8kt)
08/02/2023 22:20 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
3b (10kt)
08/02/2023 21:50 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0300)
4b (11kt)
08/02/2023 21:20 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
3b (8kt)
08/02/2023 20:50 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0300)
4b (12kt)
08/02/2023 20:20 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
4b (11kt)
08/02/2023 19:50 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0200)
4b (11kt)
08/02/2023 19:20 6oC (42.8oF) 75%
NE (0400)
3b (10kt)
08/02/2023 18:50 6oC (42.8oF) 75%
NNE (0200)
3b (8kt)
08/02/2023 18:20 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0200)
4b (11kt)
08/02/2023 17:50 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0300)
3b (8kt)
08/02/2023 17:20 5oC (41.0oF) 80%
NNE (0200)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours