ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2023 11:50 23oC (73.4oF) 77%
NW (3200)
4b (11kt)
03/06/2023 11:20 23oC (73.4oF) 73%
NW (3100)
4b (13kt)
03/06/2023 10:50 23oC (73.4oF) 73%
NW (3100)
4b (14kt)
03/06/2023 10:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3200)
4b (13kt)
03/06/2023 09:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
4b (14kt)
03/06/2023 09:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
4b (14kt)
03/06/2023 08:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
4b (15kt)
03/06/2023 08:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
4b (12kt)
03/06/2023 07:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3200)
3b (8kt)
03/06/2023 07:20 22oC (71.6oF) 64%
NNE (0200)
2b (4kt)
03/06/2023 06:50 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
03/06/2023 06:20 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2023 05:50 22oC (71.6oF) 64%
SE (1400)
2b (4kt)
03/06/2023 05:20 20oC (68.0oF) 72%
SSE (1600)
2b (6kt)
03/06/2023 04:50 18oC (64.4oF) 82%
SSE (1600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours