ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 07:50 24oC (75.2oF) 73%
NNE (0200)
1b (3kt)
20/05/2019 07:20 24oC (75.2oF) 73%
N (3600)
2b (4kt)
20/05/2019 06:50 24oC (75.2oF) 68%
NNE (0200)
2b (4kt)
20/05/2019 06:20 23oC (73.4oF) 73% CALM
20/05/2019 05:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2700)
3b (7kt)
20/05/2019 05:20 22oC (71.6oF) 77%
W (2800)
2b (6kt)
20/05/2019 04:50 21oC (69.8oF) 88%
W (2800)
2b (5kt)
20/05/2019 04:20 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
2b (5kt)
20/05/2019 03:50 21oC (69.8oF) 63% CALM
20/05/2019 03:20 23oC (73.4oF) 49%
NNE (0200)
2b (5kt)
20/05/2019 02:50 23oC (73.4oF) 49%
WSW (2400)
2b (4kt)
20/05/2019 02:20 23oC (73.4oF) 40%
S (1700)
4b (14kt)
20/05/2019 01:50 23oC (73.4oF) 40%
S (1700)
2b (4kt)
20/05/2019 01:20 25oC (77.0oF) 31%
SSE (1500)
3b (10kt)
20/05/2019 00:50 25oC (77.0oF) 31%
SE (1300)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours