ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/10/2020 12:50 25oC (77.0oF) 64%
N (3600)
3b (10kt)
01/10/2020 12:20 26oC (78.8oF) 60%
N (3600)
4b (12kt)
01/10/2020 11:50 25oC (77.0oF) 60%
NNW (3300)
4b (15kt)
01/10/2020 11:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (16kt)
01/10/2020 10:50 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3400)
4b (12kt)
01/10/2020 10:20 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
4b (12kt)
01/10/2020 09:50 26oC (78.8oF) 57%
NNW (3400)
3b (9kt)
01/10/2020 09:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
3b (7kt)
01/10/2020 08:50 25oC (77.0oF) 64%
N (3500)
2b (6kt)
01/10/2020 08:20 25oC (77.0oF) 60%
N (3600)
2b (6kt)
01/10/2020 07:50 24oC (75.2oF) 64%
N (3500)
2b (5kt)
01/10/2020 07:20 24oC (75.2oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
01/10/2020 06:50 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
01/10/2020 06:20 23oC (73.4oF) 56%
SW (2200)
2b (4kt)
01/10/2020 05:50 21oC (69.8oF) 63%
SSW (2100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours