ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/01/2020 13:50 13oC (55.4oF) 66%
NE (0400)
2b (4kt)
25/01/2020 13:20 14oC (57.2oF) 62%
N (0100)
2b (4kt)
25/01/2020 12:50 14oC (57.2oF) 62%
NNE (0300)
2b (5kt)
25/01/2020 12:20 14oC (57.2oF) 58%
N (3500)
2b (4kt)
25/01/2020 11:50 14oC (57.2oF) 58%
NNE (0200)
2b (4kt)
25/01/2020 11:20 14oC (57.2oF) 58%
N (3600)
2b (5kt)
25/01/2020 10:50 14oC (57.2oF) 62%
NNE (0200)
2b (4kt)
25/01/2020 10:20 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
25/01/2020 09:50 13oC (55.4oF) 66%
NNW (3400)
2b (5kt)
25/01/2020 09:20 12oC (53.6oF) 66%
N (0100)
2b (6kt)
25/01/2020 08:50 12oC (53.6oF) 66%
NNE (0300)
2b (5kt)
25/01/2020 08:20 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
25/01/2020 07:50 11oC (51.8oF) 71%
S (1700)
2b (5kt)
25/01/2020 07:20 9oC (48.2oF) 75%
SSE (1600)
3b (7kt)
25/01/2020 06:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours