ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/02/2023 23:50 8oC (46.4oF) 61%
N (3500)
4b (13kt)
08/02/2023 23:20 8oC (46.4oF) 61%
N (3500)
4b (14kt)
08/02/2023 22:50 8oC (46.4oF) 65%
N (0100)
4b (14kt)
08/02/2023 22:20 8oC (46.4oF) 61%
N (3500)
4b (12kt)
08/02/2023 21:50 8oC (46.4oF) 61%
N (3500)
4b (14kt)
08/02/2023 21:20 8oC (46.4oF) 56%
N (3500)
4b (13kt)
08/02/2023 20:50 8oC (46.4oF) 56%
N (3500)
4b (12kt)
08/02/2023 20:20 8oC (46.4oF) 56%
N (3500)
4b (14kt)
08/02/2023 19:50 8oC (46.4oF) 56%
N (3500)
4b (13kt)
08/02/2023 19:20 8oC (46.4oF) 52%
N (3500)
4b (14kt)
08/02/2023 18:20 8oC (46.4oF) 56%
N (3500)
4b (13kt)
08/02/2023 17:50 8oC (46.4oF) 56%
N (3600)
4b (13kt)
08/02/2023 17:20 8oC (46.4oF) 56%
N (3600)
4b (15kt)
08/02/2023 16:50 8oC (46.4oF) 56%
N (0100)
5b (17kt)
08/02/2023 16:20 8oC (46.4oF) 61%
N (3600)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours