ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/12/2019 16:20 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2100)
2b (4kt)
12/12/2019 15:50 15oC (59.0oF) 76%
W (2800)
2b (4kt)
12/12/2019 15:20 15oC (59.0oF) 76%
WNW (3000)
3b (8kt)
12/12/2019 14:50 17oC (62.6oF) 67%
W (2800)
3b (9kt)
12/12/2019 14:20 17oC (62.6oF) 58%
WNW (3000)
3b (8kt)
12/12/2019 13:50 17oC (62.6oF) 58%
WNW (3000)
3b (7kt)
12/12/2019 13:20 18oC (64.4oF) 55%
NW (3100)
3b (7kt)
12/12/2019 12:50 18oC (64.4oF) 55%
NW (3100)
3b (8kt)
12/12/2019 12:20 18oC (64.4oF) 59%
NW (3200)
3b (9kt)
12/12/2019 11:50 18oC (64.4oF) 59%
NW (3100)
3b (9kt)
12/12/2019 11:20 19oC (66.2oF) 59%
SSW (2000)
3b (7kt)
12/12/2019 10:50 17oC (62.6oF) 63%
SSW (2100)
3b (9kt)
12/12/2019 10:20 17oC (62.6oF) 63%
S (1700)
3b (8kt)
12/12/2019 09:50 16oC (60.8oF) 67%
S (1700)
3b (8kt)
12/12/2019 09:20 16oC (60.8oF) 67%
SSW (2100)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours