ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/07/2020 10:50 27oC (80.6oF) 60%
NNW (3300)
3b (10kt)
09/07/2020 10:20 28oC (82.4oF) 57%
NW (3200)
4b (14kt)
09/07/2020 09:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3200)
4b (14kt)
09/07/2020 09:20 28oC (82.4oF) 57%
NW (3100)
5b (20kt)
09/07/2020 08:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3100)
5b (20kt)
09/07/2020 08:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
5b (18kt)
09/07/2020 07:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
5b (18kt)
09/07/2020 07:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
5b (18kt)
09/07/2020 06:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
5b (18kt)
09/07/2020 06:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
4b (14kt)
09/07/2020 05:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
4b (14kt)
09/07/2020 05:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
4b (15kt)
09/07/2020 04:50 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
4b (15kt)
09/07/2020 04:20 25oC (77.0oF) 73%
WNW (3000)
4b (13kt)
09/07/2020 03:50 25oC (77.0oF) 73%
WNW (3000)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours