ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/11/2023 22:50 18oC (64.4oF) 55%
S (1700)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
28/11/2023 21:50 18oC (64.4oF) 55%
S (1700)
3b (10kt)
28/11/2023 21:20 18oC (64.4oF) 55%
S (1700)
3b (10kt)
28/11/2023 20:50 18oC (64.4oF) 55%
S (1700)
4b (13kt)
28/11/2023 20:20 19oC (66.2oF) 55%
S (1800)
4b (15kt)
28/11/2023 19:50 19oC (66.2oF) 55%
S (1800)
4b (15kt)
28/11/2023 19:20 17oC (62.6oF) 72%
S (1900)
4b GUSTS 6b (16ktG27kt)
28/11/2023 18:50 18oC (64.4oF) 63%
S (1900)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
28/11/2023 18:20 18oC (64.4oF) 63%
S (1900)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)
28/11/2023 17:50 18oC (64.4oF) 63%
S (1900)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
28/11/2023 17:20 17oC (62.6oF) 67%
S (1800)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
28/11/2023 16:50 17oC (62.6oF) 67%
S (1900)
4b GUSTS 6b (16ktG27kt)
28/11/2023 16:20 18oC (64.4oF) 63%
S (1800)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
28/11/2023 15:50 18oC (64.4oF) 63%
S (1800)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
28/11/2023 15:20 16oC (60.8oF) 71%
S (1900)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)

Station Observations for the last 24 hours