ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2022 12:20 29oC (84.2oF) 41%
N (3600)
1b (3kt)
27/05/2022 11:50 29oC (84.2oF) 41%
N (0100)
1b (3kt)
27/05/2022 11:20 27oC (80.6oF) 57%
NE (0500)
1b (3kt)
27/05/2022 10:50 27oC (80.6oF) 57%
ENE (0600)
2b (5kt)
27/05/2022 10:20 27oC (80.6oF) 53%
N (0100)
2b (4kt)
27/05/2022 09:50 27oC (80.6oF) 53%
NE (0400)
2b (4kt)
27/05/2022 09:20 26oC (78.8oF) 69%
NE (0400)
2b (4kt)
27/05/2022 08:50 26oC (78.8oF) 57%
ENE (0700)
2b (4kt)
27/05/2022 08:20 26oC (78.8oF) 50%
N (0100)
2b (4kt)
27/05/2022 07:50 26oC (78.8oF) 50%
NW (3200)
2b (6kt)
27/05/2022 07:20 28oC (82.4oF) 38%
N (0100)
2b (4kt)
27/05/2022 06:50 28oC (82.4oF) 38%
N (0100)
1b (3kt)
27/05/2022 06:20 28oC (82.4oF) 34%
ENE (0700)
1b (3kt)
27/05/2022 05:50 28oC (82.4oF) 34%
SSE (1500)
2b (5kt)
27/05/2022 05:20 26oC (78.8oF) 38%
SSE (1500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours