ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/03/2021 12:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (2900)
4b (15kt)
04/03/2021 11:50 16oC (60.8oF) 67%
WNW (3000)
4b (14kt)
04/03/2021 11:20 16oC (60.8oF) 62%
WNW (3000)
4b (14kt)
04/03/2021 10:50 16oC (60.8oF) 67%
WNW (3000)
4b (13kt)
04/03/2021 10:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (3000)
4b (13kt)
04/03/2021 09:50 16oC (60.8oF) 62%
WNW (3000)
4b (15kt)
04/03/2021 09:20 16oC (60.8oF) 62%
NW (3100)
4b (15kt)
04/03/2021 08:50 16oC (60.8oF) 62%
WNW (3000)
4b (15kt)
04/03/2021 08:20 16oC (60.8oF) 62%
NW (3100)
4b (16kt)
04/03/2021 07:50 15oC (59.0oF) 67%
WNW (3000)
4b (13kt)
04/03/2021 07:20 14oC (57.2oF) 71%
NW (3100)
4b (14kt)
04/03/2021 06:50 15oC (59.0oF) 62%
NW (3100)
4b (14kt)
04/03/2021 06:20 14oC (57.2oF) 62%
NW (3100)
4b (12kt)
04/03/2021 05:50 14oC (57.2oF) 62%
NW (3100)
4b (12kt)
04/03/2021 05:20 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours