ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/10/2020 12:50 26oC (78.8oF) 27%
WSW (2500)
3b (7kt)
01/10/2020 12:20 26oC (78.8oF) 27%
WSW (2400)
2b (6kt)
01/10/2020 11:50 26oC (78.8oF) 27%
SW (2300)
2b (5kt)
01/10/2020 11:20 25oC (77.0oF) 29%
WSW (2400)
2b (5kt)
01/10/2020 10:50 24oC (75.2oF) 30%
WSW (2500)
3b (10kt)
01/10/2020 10:20 24oC (75.2oF) 35% CALM
01/10/2020 09:20 22oC (71.6oF) 40% CALM
01/10/2020 08:50 22oC (71.6oF) 40% CALM
01/10/2020 08:20 21oC (69.8oF) 45% CALM
01/10/2020 07:50 19oC (66.2oF) 55% CALM
01/10/2020 07:20 18oC (64.4oF) 59% CALM
01/10/2020 06:50 18oC (64.4oF) 63% CALM
01/10/2020 06:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
01/10/2020 05:50 13oC (55.4oF) 81% CALM
01/10/2020 05:20 11oC (51.8oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours