ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/10/2022 06:50 25oC (77.0oF) 38%
NW (3100)
3b (10kt)
02/10/2022 06:20 24oC (75.2oF) 40%
WNW (2900)
4b (13kt)
02/10/2022 05:50 23oC (73.4oF) 43%
WNW (2900)
4b (15kt)
02/10/2022 05:20 23oC (73.4oF) 43%
WNW (2900)
4b (12kt)
02/10/2022 04:50 22oC (71.6oF) 45%
W (2800)
4b (13kt)
02/10/2022 04:20 22oC (71.6oF) 45%
W (2800)
4b (12kt)
02/10/2022 03:50 22oC (71.6oF) 45%
WNW (3000)
3b (8kt)
02/10/2022 03:20 21oC (69.8oF) 52%
WNW (3000)
4b (11kt)
02/10/2022 02:50 22oC (71.6oF) 49%
WNW (3000)
3b (10kt)
02/10/2022 01:50 23oC (73.4oF) 52%
WNW (3000)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
02/10/2022 00:50 19oC (66.2oF) 77%
WNW (2900)
2b (5kt)
01/10/2022 23:50 20oC (68.0oF) 77%
W (2600)
2b (4kt)
01/10/2022 22:50 20oC (68.0oF) 77%
WSW (2500)
2b (5kt)
01/10/2022 21:50 19oC (66.2oF) 82% CALM
01/10/2022 20:50 19oC (66.2oF) 82% CALM

Station Observations for the last 24 hours