ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/05/2022 04:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
22/05/2022 03:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
22/05/2022 03:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
22/05/2022 02:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
22/05/2022 01:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
22/05/2022 00:50 13oC (55.4oF) 81% CALM
21/05/2022 23:50 13oC (55.4oF) 71% CALM
21/05/2022 22:50 15oC (59.0oF) 67% CALM
21/05/2022 21:50 17oC (62.6oF) 58% CALM
21/05/2022 20:50 18oC (64.4oF) 55% CALM
21/05/2022 19:50 18oC (64.4oF) 55% CALM
21/05/2022 18:50 20oC (68.0oF) 48%
E (1000)
2b (4kt)
21/05/2022 17:50 24oC (75.2oF) 40%
E (1000)
2b (5kt)
21/05/2022 17:20 26oC (78.8oF) 33% CALM
21/05/2022 16:50 28oC (82.4oF) 27% CALM

Station Observations for the last 24 hours