ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/01/2020 14:20 12oC (53.6oF) 53% CALM
25/01/2020 13:50 12oC (53.6oF) 50% CALM
25/01/2020 13:20 12oC (53.6oF) 50% CALM
25/01/2020 12:50 12oC (53.6oF) 50% CALM
25/01/2020 12:20 11oC (51.8oF) 53% CALM
25/01/2020 11:50 11oC (51.8oF) 53% CALM
25/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 57% CALM
25/01/2020 10:20 9oC (48.2oF) 61% CALM
25/01/2020 09:50 8oC (46.4oF) 61% CALM
25/01/2020 09:20 6oC (42.8oF) 70% CALM
25/01/2020 08:50 5oC (41.0oF) 75% CALM
25/01/2020 08:20 4oC (39.2oF) 75% CALM
25/01/2020 07:50 2oC (35.6oF) 80% CALM
25/01/2020 07:20 0oC (32.0oF) 86% CALM
25/01/2020 06:50 -2oC (28.4oF) 54% CALM

Station Observations for the last 24 hours