ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/10/2018 19:50 16oC (60.8oF) 76% CALM
18/10/2018 18:50 16oC (60.8oF) 76%
ESE (1100)
2b (4kt)
18/10/2018 17:50 17oC (62.6oF) 72%
E (0900)
2b (5kt)
18/10/2018 17:20 17oC (62.6oF) 72%
E (0900)
2b (5kt)
18/10/2018 16:50 18oC (64.4oF) 67%
E (0900)
2b (6kt)
18/10/2018 16:20 19oC (66.2oF) 59%
E (0900)
3b (7kt)
18/10/2018 15:50 20oC (68.0oF) 48%
E (1000)
3b (7kt)
18/10/2018 15:20 21oC (69.8oF) 48%
E (0900)
3b (8kt)
18/10/2018 14:50 23oC (73.4oF) 43%
E (0900)
3b (9kt)
18/10/2018 14:20 23oC (73.4oF) 43%
E (0900)
3b (8kt)
18/10/2018 13:50 24oC (75.2oF) 43%
ESE (1100)
3b (7kt)
18/10/2018 13:20 24oC (75.2oF) 43%
E (1000)
3b (7kt)
18/10/2018 12:50 24oC (75.2oF) 43% CALM
18/10/2018 12:20 25oC (77.0oF) 40% CALM
18/10/2018 11:50 25oC (77.0oF) 43% CALM

Station Observations for the last 24 hours