ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/09/2023 16:50 22oC (71.6oF) 72% CALM
29/09/2023 16:20 22oC (71.6oF) 72% CALM
29/09/2023 15:50 23oC (73.4oF) 60%
W (2800)
2b (4kt)
29/09/2023 15:20 24oC (75.2oF) 52%
WNW (2900)
2b (5kt)
29/09/2023 14:50 25oC (77.0oF) 53%
NW (3100)
2b (6kt)
29/09/2023 14:20 26oC (78.8oF) 50%
NW (3100)
2b (4kt)
29/09/2023 13:50 25oC (77.0oF) 53% CALM
29/09/2023 13:20 26oC (78.8oF) 50% CALM
29/09/2023 12:50 26oC (78.8oF) 46% CALM
29/09/2023 12:20 27oC (80.6oF) 44% CALM
29/09/2023 11:50 26oC (78.8oF) 50% CALM
29/09/2023 11:20 26oC (78.8oF) 50% CALM
29/09/2023 10:50 26oC (78.8oF) 53% CALM
29/09/2023 10:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
29/09/2023 09:50 24oC (75.2oF) 64% CALM

Station Observations for the last 24 hours