ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/08/2018 18:50 24oC (75.2oF) 64%
ESE (1100)
2b (5kt)
21/08/2018 17:50 26oC (78.8oF) 57%
E (1000)
2b (6kt)
21/08/2018 17:20 27oC (80.6oF) 50%
ESE (1100)
2b (6kt)
21/08/2018 16:50 28oC (82.4oF) 44%
E (1000)
3b (10kt)
21/08/2018 16:20 31oC (87.8oF) 28% CALM
21/08/2018 15:50 32oC (89.6oF) 20% CALM
21/08/2018 15:20 33oC (91.4oF) 18% CALM
21/08/2018 14:50 33oC (91.4oF) 20% CALM
21/08/2018 14:20 33oC (91.4oF) 20% CALM
21/08/2018 13:50 32oC (89.6oF) 21% CALM
21/08/2018 13:20 33oC (91.4oF) 20%
ESE (1100)
2b (5kt)
21/08/2018 12:50 32oC (89.6oF) 23%
ESE (1100)
2b (6kt)
21/08/2018 12:20 33oC (91.4oF) 23%
ESE (1200)
3b (9kt)
21/08/2018 11:50 32oC (89.6oF) 26%
E (1000)
3b (7kt)
21/08/2018 11:20 32oC (89.6oF) 28%
SE (1300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours