ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2019 03:50 12oC (53.6oF) 100% CALM
20/10/2019 03:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
20/10/2019 02:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
20/10/2019 01:50 13oC (55.4oF) 100% CALM
20/10/2019 00:50 14oC (57.2oF) 100% CALM
19/10/2019 23:50 15oC (59.0oF) 100% CALM
19/10/2019 22:50 16oC (60.8oF) 93% CALM
19/10/2019 21:50 16oC (60.8oF) 93% CALM
19/10/2019 20:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
19/10/2019 19:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
19/10/2019 18:50 18oC (64.4oF) 87%
E (0800)
2b (6kt)
19/10/2019 17:50 19oC (66.2oF) 82%
E (0800)
3b (7kt)
19/10/2019 17:20 19oC (66.2oF) 82%
E (0800)
3b (7kt)
19/10/2019 16:50 20oC (68.0oF) 82%
E (0800)
3b (7kt)
19/10/2019 16:20 20oC (68.0oF) 82%
E (0800)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours