ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2024 17:50 19oC (66.2oF) 55%
E (0900)
2b (5kt)
14/04/2024 17:20 20oC (68.0oF) 45%
E (0900)
2b (5kt)
14/04/2024 16:50 21oC (69.8oF) 45%
E (0800)
2b (6kt)
14/04/2024 16:20 24oC (75.2oF) 37%
E (0800)
3b (7kt)
14/04/2024 15:50 25oC (77.0oF) 35%
E (0800)
3b (8kt)
14/04/2024 15:20 26oC (78.8oF) 35%
E (0800)
3b (8kt)
14/04/2024 14:50 27oC (80.6oF) 33%
E (0800)
3b (9kt)
14/04/2024 14:20 28oC (82.4oF) 31%
ENE (0700)
3b (8kt)
14/04/2024 13:50 28oC (82.4oF) 34%
E (0900)
3b (8kt)
14/04/2024 13:20 28oC (82.4oF) 31% CALM
14/04/2024 12:50 29oC (84.2oF) 30% CALM
14/04/2024 12:20 28oC (82.4oF) 31% CALM
14/04/2024 11:50 28oC (82.4oF) 31% CALM
14/04/2024 11:20 28oC (82.4oF) 31% CALM
14/04/2024 10:50 27oC (80.6oF) 36% CALM

Station Observations for the last 24 hours