ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/03/2021 12:20 18oC (64.4oF) 33% CALM
04/03/2021 11:50 17oC (62.6oF) 36% CALM
04/03/2021 11:20 16oC (60.8oF) 41% CALM
04/03/2021 10:50 16oC (60.8oF) 41% CALM
04/03/2021 10:20 15oC (59.0oF) 47% CALM
04/03/2021 09:50 14oC (57.2oF) 47% CALM
04/03/2021 09:20 13oC (55.4oF) 50% CALM
04/03/2021 08:50 11oC (51.8oF) 53% CALM
04/03/2021 08:20 10oC (50.0oF) 57% CALM
04/03/2021 07:50 8oC (46.4oF) 70% CALM
04/03/2021 07:20 7oC (44.6oF) 70% CALM
04/03/2021 06:50 4oC (39.2oF) 75% CALM
04/03/2021 06:20 2oC (35.6oF) 80% CALM
04/03/2021 05:50 0oC (32.0oF) 86% CALM
04/03/2021 05:20 -1oC (30.2oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours