ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/07/2020 12:20 33oC (91.4oF) 35%
NE (0400)
3b (7kt)
07/07/2020 11:50 34oC (93.2oF) 33%
NNE (0300)
3b (9kt)
07/07/2020 11:20 33oC (91.4oF) 35%
N (0100)
4b (11kt)
07/07/2020 10:50 33oC (91.4oF) 35%
NNE (0200)
3b (10kt)
07/07/2020 10:20 34oC (93.2oF) 33%
NNE (0200)
4b (12kt)
07/07/2020 09:50 32oC (89.6oF) 37%
NNE (0200)
4b (12kt)
07/07/2020 09:20 32oC (89.6oF) 37%
NNE (0200)
4b (11kt)
07/07/2020 08:50 32oC (89.6oF) 39%
NE (0500)
3b (8kt)
07/07/2020 08:20 30oC (86.0oF) 44%
NE (0400)
2b (5kt)
07/07/2020 07:50 31oC (87.8oF) 45% CALM
07/07/2020 07:20 29oC (84.2oF) 47% CALM
07/07/2020 06:50 28oC (82.4oF) 50% CALM
07/07/2020 06:20 27oC (80.6oF) 57% CALM
07/07/2020 05:50 25oC (77.0oF) 64% CALM
07/07/2020 05:20 23oC (73.4oF) 73% CALM

Station Observations for the last 24 hours