ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2019 12:20 18oC (64.4oF) 27% CALM
21/02/2019 11:50 17oC (62.6oF) 29%
ENE (0600)
2b (6kt)
21/02/2019 11:20 17oC (62.6oF) 29%
NNE (0300)
3b (9kt)
21/02/2019 10:50 17oC (62.6oF) 33%
NE (0400)
3b (10kt)
21/02/2019 10:20 16oC (60.8oF) 38% CALM
21/02/2019 09:50 16oC (60.8oF) 41% CALM
21/02/2019 09:20 14oC (57.2oF) 47% CALM
21/02/2019 08:50 12oC (53.6oF) 50% CALM
21/02/2019 08:20 11oC (51.8oF) 53% CALM
21/02/2019 07:50 9oC (48.2oF) 70% CALM
21/02/2019 07:20 6oC (42.8oF) 86% CALM
21/02/2019 06:50 3oC (37.4oF) 93% CALM
21/02/2019 06:20 2oC (35.6oF) 93% CALM
21/02/2019 05:50 1oC (33.8oF) 93% CALM
21/02/2019 05:20 0oC (32.0oF) 92% CALM

Station Observations for the last 24 hours