ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.417 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 73m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/12/2018 09:20 9oC (48.2oF) 53% CALM
11/12/2018 08:50 8oC (46.4oF) 61% CALM
11/12/2018 08:20 6oC (42.8oF) 70% CALM
11/12/2018 07:50 5oC (41.0oF) 80% CALM
11/12/2018 07:20 4oC (39.2oF) 80% CALM
11/12/2018 06:50 2oC (35.6oF) 86% CALM
11/12/2018 06:20 0oC (32.0oF) 54%
ESE (1200)
2b (4kt)
11/12/2018 05:50 0oC (32.0oF) 64% CALM
11/12/2018 05:20 1oC (33.8oF) 80% CALM
11/12/2018 04:50 2oC (35.6oF) 74% CALM
11/12/2018 04:20 3oC (37.4oF) 69% CALM
11/12/2018 03:50 3oC (37.4oF) 69% CALM
11/12/2018 03:20 1oC (33.8oF) 80% CALM
11/12/2018 02:50 3oC (37.4oF) 74% CALM
11/12/2018 01:50 2oC (35.6oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours