ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/12/2019 16:20 9oC (48.2oF) 87%
E (0900)
2b (4kt)
12/12/2019 15:50 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
12/12/2019 15:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
12/12/2019 14:50 11oC (51.8oF) 76% CALM
12/12/2019 14:20 12oC (53.6oF) 71% CALM
12/12/2019 13:50 12oC (53.6oF) 71% CALM
12/12/2019 13:20 12oC (53.6oF) 71% CALM
12/12/2019 12:50 12oC (53.6oF) 71% CALM
12/12/2019 12:20 12oC (53.6oF) 71% CALM
12/12/2019 11:50 12oC (53.6oF) 71% CALM
12/12/2019 11:20 12oC (53.6oF) 71%
S (1700)
2b (4kt)
12/12/2019 10:50 11oC (51.8oF) 76% CALM
12/12/2019 10:20 11oC (51.8oF) 76% CALM
12/12/2019 09:50 11oC (51.8oF) 71% CALM
12/12/2019 09:20 11oC (51.8oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours