ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/04/2020 16:50 10oC (50.0oF) 70%
NW (3200)
3b (8kt)
05/04/2020 16:20 11oC (51.8oF) 66%
NW (3200)
3b (9kt)
05/04/2020 15:50 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
4b (12kt)
05/04/2020 15:20 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3400)
4b (12kt)
05/04/2020 14:50 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
4b (12kt)
05/04/2020 14:20 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
3b (10kt)
05/04/2020 13:50 11oC (51.8oF) 76%
NNW (3400)
3b (8kt)
05/04/2020 13:20 11oC (51.8oF) 76%
N (3600)
4b (12kt)
05/04/2020 12:50 11oC (51.8oF) 76%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
05/04/2020 12:20 11oC (51.8oF) 76%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
05/04/2020 11:50 11oC (51.8oF) 71%
N (0100)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
05/04/2020 11:20 11oC (51.8oF) 76%
N (3600)
4b (13kt)
05/04/2020 10:50 11oC (51.8oF) 76%
N (3500)
4b (12kt)
05/04/2020 10:20 11oC (51.8oF) 76%
NNW (3400)
4b (11kt)
05/04/2020 09:50 11oC (51.8oF) 76%
N (3500)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours