ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 07:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2021 07:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2021 06:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2021 06:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2021 05:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 05:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 04:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 04:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 03:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 03:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 02:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 01:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2021 00:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
04/12/2021 23:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
04/12/2021 22:50 9oC (48.2oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours