ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/02/2023 23:50 -1oC (30.2oF) 59%
N (3500)
3b (8kt)
08/02/2023 22:50 2oC (35.6oF) 47%
NNE (0200)
3b (9kt)
08/02/2023 21:50 2oC (35.6oF) 47%
N (0100)
3b (8kt)
08/02/2023 20:50 0oC (32.0oF) 59%
N (3500)
3b (8kt)
08/02/2023 19:50 0oC (32.0oF) 59%
WSW (2500)
2b (4kt)
08/02/2023 18:50 0oC (32.0oF) 50%
N (3500)
2b (6kt)
08/02/2023 17:50 2oC (35.6oF) 44%
NNE (0200)
2b (5kt)
08/02/2023 17:20 1oC (33.8oF) 51%
NNE (0200)
2b (6kt)
08/02/2023 16:50 2oC (35.6oF) 51% CALM
08/02/2023 16:20 2oC (35.6oF) 59% CALM
08/02/2023 15:50 3oC (37.4oF) 55% CALM
08/02/2023 15:20 4oC (39.2oF) 51%
ENE (0700)
2b (4kt)
08/02/2023 14:50 5oC (41.0oF) 44%
N (0100)
2b (5kt)
08/02/2023 14:20 4oC (39.2oF) 44%
NNW (3300)
2b (6kt)
08/02/2023 13:50 4oC (39.2oF) 48%
NNW (3400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours