ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 06:50 4oC (39.2oF) 93%
W (2700)
2b (5kt)
05/12/2021 06:20 3oC (37.4oF) 100%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/12/2021 05:50 3oC (37.4oF) 100%
W (2800)
2b (5kt)
05/12/2021 05:20 3oC (37.4oF) 100%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/12/2021 04:50 3oC (37.4oF) 100%
W (2700)
2b (5kt)
05/12/2021 04:20 4oC (39.2oF) 93%
W (2700)
2b (5kt)
05/12/2021 03:50 4oC (39.2oF) 93%
W (2700)
2b (5kt)
05/12/2021 03:20 4oC (39.2oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
05/12/2021 02:50 4oC (39.2oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
05/12/2021 00:50 4oC (39.2oF) 100%
WSW (2400)
2b (5kt)
04/12/2021 23:50 6oC (42.8oF) 100% CALM
04/12/2021 22:50 6oC (42.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
04/12/2021 21:50 5oC (41.0oF) 100%
WNW (2900)
2b (5kt)
04/12/2021 20:50 5oC (41.0oF) 100%
W (2700)
2b (5kt)
04/12/2021 19:50 6oC (42.8oF) 93%
W (2700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours