ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 10:20 23oC (73.4oF) 64%
E (1000)
2b (5kt)
17/10/2019 09:50 22oC (71.6oF) 68%
ENE (0700)
2b (5kt)
17/10/2019 09:20 23oC (73.4oF) 64% CALM
17/10/2019 08:50 22oC (71.6oF) 68% CALM
17/10/2019 08:20 20oC (68.0oF) 82% CALM
17/10/2019 07:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
17/10/2019 07:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
17/10/2019 06:50 17oC (62.6oF) 82% CALM
17/10/2019 05:50 15oC (59.0oF) 82%
W (2700)
2b (4kt)
17/10/2019 05:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
17/10/2019 04:50 14oC (57.2oF) 87%
WSW (2500)
2b (4kt)
17/10/2019 04:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
17/10/2019 03:50 14oC (57.2oF) 81%
W (2700)
2b (4kt)
17/10/2019 03:20 14oC (57.2oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
17/10/2019 02:50 14oC (57.2oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours