ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2023 10:20 28oC (82.4oF) 38%
E (0900)
3b (10kt)
03/06/2023 09:50 26oC (78.8oF) 46%
ENE (0700)
3b (10kt)
03/06/2023 09:20 26oC (78.8oF) 46%
E (0800)
3b (9kt)
03/06/2023 08:50 25oC (77.0oF) 53%
E (0800)
3b (9kt)
03/06/2023 08:20 26oC (78.8oF) 41%
E (0900)
3b (7kt)
03/06/2023 07:50 26oC (78.8oF) 41%
E (0900)
3b (7kt)
03/06/2023 07:20 27oC (80.6oF) 36% CALM
03/06/2023 06:50 25oC (77.0oF) 40% CALM
03/06/2023 06:20 23oC (73.4oF) 43% CALM
03/06/2023 05:50 22oC (71.6oF) 45% CALM
03/06/2023 05:20 19oC (66.2oF) 55% CALM
03/06/2023 04:50 18oC (64.4oF) 55% CALM
03/06/2023 04:20 17oC (62.6oF) 55%
WNW (2900)
1b (3kt)
03/06/2023 03:50 15oC (59.0oF) 62%
WNW (2900)
1b (3kt)
03/06/2023 03:20 15oC (59.0oF) 62% CALM

Station Observations for the last 24 hours