ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/02/2023 21:50 1oC (33.8oF) 74%
W (2600)
3b (8kt)
08/02/2023 20:50 0oC (32.0oF) 80%
W (2700)
3b (8kt)
08/02/2023 19:50 0oC (32.0oF) 86%
WSW (2500)
3b (7kt)
08/02/2023 18:50 0oC (32.0oF) 86%
W (2700)
3b (7kt)
08/02/2023 17:50 0oC (32.0oF) 86%
WSW (2500)
2b (5kt)
08/02/2023 17:20 0oC (32.0oF) 86%
WSW (2400)
2b (4kt)
08/02/2023 16:50 1oC (33.8oF) 80%
W (2700)
2b (5kt)
08/02/2023 16:20 2oC (35.6oF) 74% CALM
08/02/2023 15:50 3oC (37.4oF) 74% CALM
08/02/2023 15:20 3oC (37.4oF) 74%
NNW (3400)
2b (4kt)
08/02/2023 14:50 4oC (39.2oF) 75%
SSW (2100)
2b (5kt)
08/02/2023 14:20 4oC (39.2oF) 75% CALM
08/02/2023 13:50 4oC (39.2oF) 69% CALM
08/02/2023 13:20 4oC (39.2oF) 75%
W (2700)
2b (6kt)
08/02/2023 12:50 3oC (37.4oF) 80%
WSW (2500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours