ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2020 23:50 9oC (48.2oF) 70%
WNW (3000)
2b (4kt)
28/01/2020 22:50 8oC (46.4oF) 70% CALM
28/01/2020 21:50 11oC (51.8oF) 57%
SW (2300)
2b (5kt)
28/01/2020 20:50 11oC (51.8oF) 57%
WNW (3000)
2b (6kt)
28/01/2020 19:50 10oC (50.0oF) 66%
W (2800)
3b (8kt)
28/01/2020 18:50 11oC (51.8oF) 57%
WNW (2900)
3b (7kt)
28/01/2020 17:50 12oC (53.6oF) 53%
W (2700)
3b (8kt)
28/01/2020 17:20 12oC (53.6oF) 57%
W (2700)
3b (8kt)
28/01/2020 16:50 12oC (53.6oF) 57%
W (2700)
3b (8kt)
28/01/2020 16:20 13oC (55.4oF) 50%
W (2700)
3b (8kt)
28/01/2020 15:50 14oC (57.2oF) 50%
WNW (2900)
3b (7kt)
28/01/2020 15:20 16oC (60.8oF) 44%
W (2700)
3b (8kt)
28/01/2020 14:50 17oC (62.6oF) 38%
W (2600)
3b (9kt)
28/01/2020 14:20 18oC (64.4oF) 39%
W (2700)
3b (10kt)
28/01/2020 13:50 18oC (64.4oF) 39%
WNW (3000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours