ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 14:50 26oC (78.8oF) 46%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 44%
ESE (1100)
4b (13kt)
14/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 38%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 13:20 27oC (80.6oF) 38%
ESE (1100)
4b (13kt)
14/07/2020 12:50 26oC (78.8oF) 41%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 12:20 26oC (78.8oF) 43%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 11:50 27oC (80.6oF) 41%
ESE (1100)
4b (11kt)
14/07/2020 11:20 26oC (78.8oF) 46%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 10:50 25oC (77.0oF) 53%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 10:20 25oC (77.0oF) 49%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/07/2020 09:50 25oC (77.0oF) 53%
ESE (1200)
4b (13kt)
14/07/2020 09:20 25oC (77.0oF) 49%
ESE (1200)
4b (12kt)
14/07/2020 08:50 25oC (77.0oF) 53%
ESE (1200)
4b (12kt)
14/07/2020 08:20 25oC (77.0oF) 49%
ESE (1200)
4b (12kt)
14/07/2020 07:50 24oC (75.2oF) 52%
ESE (1200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours