ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2022 11:20 29oC (84.2oF) 47%
E (0800)
2b (6kt)
27/05/2022 10:50 28oC (82.4oF) 47%
E (0800)
2b (5kt)
27/05/2022 10:20 28oC (82.4oF) 50%
E (0800)
2b (6kt)
27/05/2022 09:50 28oC (82.4oF) 47%
E (0800)
2b (5kt)
27/05/2022 09:20 27oC (80.6oF) 53%
E (0800)
2b (5kt)
27/05/2022 08:50 27oC (80.6oF) 50%
E (0800)
2b (5kt)
27/05/2022 07:50 26oC (78.8oF) 53%
NE (0500)
2b (5kt)
27/05/2022 07:20 26oC (78.8oF) 50%
NE (0400)
2b (4kt)
27/05/2022 06:50 26oC (78.8oF) 53% CALM
27/05/2022 06:20 26oC (78.8oF) 57% CALM
27/05/2022 05:50 24oC (75.2oF) 64% CALM
27/05/2022 05:20 22oC (71.6oF) 64% CALM
27/05/2022 04:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
27/05/2022 04:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
27/05/2022 03:50 17oC (62.6oF) 82%
W (2600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours