ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/10/2022 05:20 22oC (71.6oF) 56%
WNW (2900)
3b (8kt)
02/10/2022 04:50 20oC (68.0oF) 67%
W (2600)
2b (5kt)
02/10/2022 04:20 21oC (69.8oF) 63%
W (2700)
3b (10kt)
02/10/2022 03:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2700)
3b (10kt)
02/10/2022 03:20 23oC (73.4oF) 56%
W (2800)
3b (10kt)
02/10/2022 02:50 23oC (73.4oF) 60%
W (2800)
3b (8kt)
02/10/2022 01:50 25oC (77.0oF) 56%
W (2800)
4b (12kt)
02/10/2022 00:50 26oC (78.8oF) 53%
W (2600)
4b (12kt)
01/10/2022 23:50 23oC (73.4oF) 73%
NNW (3400)
2b (4kt)
01/10/2022 22:50 20oC (68.0oF) 88%
S (1800)
2b (4kt)
01/10/2022 21:50 21oC (69.8oF) 82%
WSW (2400)
2b (4kt)
01/10/2022 20:50 20oC (68.0oF) 88%
NW (3100)
2b (5kt)
01/10/2022 19:50 21oC (69.8oF) 88%
W (2600)
2b (4kt)
01/10/2022 18:50 24oC (75.2oF) 83%
NE (0500)
2b (6kt)
01/10/2022 17:50 24oC (75.2oF) 77%
E (0900)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours