ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/12/2023 21:50 11oC (51.8oF) 81%
W (2800)
2b (4kt)
04/12/2023 20:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2800)
2b (4kt)
04/12/2023 19:50 12oC (53.6oF) 71%
NW (3100)
2b (5kt)
04/12/2023 18:50 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3300)
2b (5kt)
04/12/2023 17:50 12oC (53.6oF) 71%
NW (3200)
2b (5kt)
04/12/2023 17:20 12oC (53.6oF) 71%
NW (3100)
2b (5kt)
04/12/2023 16:50 12oC (53.6oF) 71%
NW (3100)
2b (4kt)
04/12/2023 16:20 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3300)
3b (7kt)
04/12/2023 15:50 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3300)
3b (7kt)
04/12/2023 15:20 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (5kt)
04/12/2023 14:50 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (5kt)
04/12/2023 14:20 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
04/12/2023 13:50 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
04/12/2023 13:20 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
04/12/2023 12:50 14oC (57.2oF) 62%
NNW (3300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours