ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/02/2021 22:50 8oC (46.4oF) 81%
WSW (2500)
2b (6kt)
27/02/2021 21:50 8oC (46.4oF) 81%
W (2600)
2b (6kt)
27/02/2021 20:50 9oC (48.2oF) 81%
W (2700)
2b (6kt)
27/02/2021 19:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2600)
2b (6kt)
27/02/2021 18:50 9oC (48.2oF) 87%
W (2600)
2b (6kt)
27/02/2021 17:50 10oC (50.0oF) 81%
W (2600)
2b (5kt)
27/02/2021 17:20 11oC (51.8oF) 81%
W (2800)
2b (4kt)
27/02/2021 16:50 13oC (55.4oF) 71% CALM
27/02/2021 16:20 14oC (57.2oF) 71% CALM
27/02/2021 15:50 15oC (59.0oF) 67% CALM
27/02/2021 15:20 16oC (60.8oF) 62%
SE (1400)
1b (3kt)
27/02/2021 14:50 17oC (62.6oF) 63%
SE (1400)
1b (3kt)
27/02/2021 14:20 17oC (62.6oF) 63%
NE (0500)
2b (6kt)
27/02/2021 13:50 17oC (62.6oF) 63%
NE (0500)
2b (6kt)
27/02/2021 13:20 17oC (62.6oF) 63%
ENE (0600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours