Ομάδα Έργου

Ο ιστοχώρος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής.
  • B. Σερμπής
  • Α. Λιναρδή
  • Ν. Ανδρίτσος
  • Ε. Μουχασίρη