ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι η παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης επ' ωφελεία της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Οικονομίας και του Κοινωνικού συνόλου της χώρας μας.