Δελτίο Θαλασσών για τον Καιρό και τη Ναυτιλία

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 22-09-19/09 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1013 ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1025
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΜΗΝΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ.ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΓΡΗΓΟΡΑ.ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΠΟΥΤ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η
6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.40 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.40 4 Η 5.
HΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.50 4 Η 5 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.50 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.50 ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.50 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 3 Η 4
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.50 ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 33.00 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 33.00 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 28.20 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η
6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ
3 Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 3 Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3
Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4 Η 5.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 4
Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ