Η Ελλάδα Issuing Service για το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα για την Ασφάλεια και τον Κίνδυνο (GMDSS)

Την 1η Φεβρουαρίου 1999 εφαρμόστηκε πλήρως το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα για την Ασφάλεια και τον Κίνδυνο (GMDSS) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), στο πλαίσιο του οποίου καθορίστηκαν οι METAREAs και η Ελλάδα ανέλαβε τον ρόλο του "Issuing Service" για την METAREA III. Έχει δηλαδή την ευθύνη για τη μετεωρολογική υποστήριξη της ναυτιλίας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και την αποστολή προς τα πλοία με δορυφορικά μέσα ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ και ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ.
Η ΕΜΥ εκδίδει τα παραπάνω δελτία για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η Meteo France εκδίδει αντίστοιχα για τη Δυτική Μεσόγειο, ωστόσο η Issuing Service έχει την ευθύνη της μετάδοσης και των δύο.
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας WWMIWS των IMO/WMO, η Ελλάδα έχει αναλάβει το ρόλο του "METAREA Coordinator", έχει δηλαδή την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του συστήματος GMDSS στην METAREA III.