Εικόνα Radar: 12.01.2019 21:50 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-01-23 18:00